•  Eva Lindh menar att det ska finnas ett tydligt befolkningsperspektiv i arbetet. Foto: Tommy Pettersson

Nytt samarbetsforum bildat

Region Östergötland och länets kommuner har enats om att bilda ett nytt samarbetsforum för att arbeta med olika utmaningar som hälso- och sjukvården och omsorgen står inför. En åldrande befolkning och en ökande psykisk ohälsa bland unga är två av frågorna som prioriteras. En handlingsplan ska vara klar till sommaren.

Länets tretton kommuner har tidigare samarbetat när det gällt att förbereda hemsjukvårdsreformen inför 2014 och nu finns det fler frågor att ta ett gemensamt ansvar för.

– Vi ska ha ett tydligt befolkningsperspektiv i vårt arbete. Ett första steg är att skapa en gemensam lägesbild, säger Eva Lindh (s) socialnämndens ordförande i Linköpings kommun och 1:e vice ordförande i sakområdessamrådet.

Samrådet består av representanter från Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och socialnämndens ordförande eller motsvarande i länets tretton kommuner. En åldrande befolkning, ökande psykisk ohälsa bland unga och ojämlikheter i vården är några områden där olika samhällsaktörer i Östergötland behöver ta ett samlat grepp.

Förbättra hälsan i utsatta områden

– Vi måste samverka för att få resultat, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (s) som är ordförande i det nya sakområdessamrådet vård- och omsorg. Vi vet att vi har ett jobb med att förbättra hälsan och vården inom socioekonomiskt utsatta områden. Där behöver vi också titta på hur vi kan samverka bättre med skolorna till exempel. Vi har en ökande ohälsa bland barn och ungdomar. Vi har haft ett två-dagars möte där vi dragit upp riktlinjerna för vårt fortsatta arbete och vi räknar sedan med att träffas en sex-sju gånger per år. Det går inte att var och en bara gör sitt utan här måste vi samverka för att nå resultat. Underlag från Östgötakommissionen för folkhälsa är en viktig utgångspunkt för samrådet, menar Torbjörn Holmqvist.

En tjänstemannastab med bland andra kommunernas socialchefer, närsjukvårdsdirektörer i de tre länsdelarna och hälso- och sjukvårdsdirektören kommer att vara kopplade till samrådet. Rådet kommer under våren att ta fram en arbetsplan och vilka insatser som skall göras.