Nytt samarbete i Boxholm

Genom ett samarbete mellan Boxholms kommun och NyföretagarCentrum Västra Östergötland kan NyföretagarCentrum i vår erbjuda rådgivning även till boende i Boxholms kommun.
Nyföretagarna i Boxholm får genom det nyligen underskrivna avtalet tillgång till NyföretagarCentrums rådgivning, metodik och verktyg samt möjlighet att delta i de aktiviteter som NyföretagarCentrum erbjuder, förutom enskild rådgivning t ex satsningar kring mentorprogram, seminarier och olika typer av träffar.