Nytt på Wahlbecks Företagspark

Nu påbörjas en ombyggnad av entréplan i hus 47 för att skapa en ny lokal för restaurangverksamhet. Den byggnad som i dag rymmer en restaurang i Wahlbecks Företagspark har endast tillfälligt bygglov. Byggnaden är en provisorisk lösning och tillståndet går ut och byggnaden ska rivas vid årsskiftet .

Klart i december

Ombyggnaden beräknas vara klar i början av december. Driften av den nya restaurangen har varit ute på upphandling och den vanns av Stångå Mat som kommer att dra igång verksamheten vid årsskiftet. Målsättningen med upphandlingen var att säkerställa en långsiktigt attraktiv restaurangverksamhet som kan bidra positivt till parkens utveckling.