Nytt mikrolån från Almi

600 miljoner. Så mycket kommer Almi att låna ut till företag i Sverige under en tvåårsperiod.

Det nya Mikrolånet möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation, EaSI.

– Det är bra att Sverige drar nytta av de möjligheter som EU erbjuder. Tillgången på kapital är avgörande för företag som vill expandera och nyanställa. Inte minst viktigt är det att företag i startskedet kan få tillgång till finansiering, säger Håkan Landberg, finansieringschef Almi Företagspartner Östergötland, i ett pressmeddelande som skickats med anledning av detta.  Almis nya Mikrolån är riktat till företag i uppstart och mikroföretag med upp till 9 anställda. Lånet kan ges med särskilt förmånliga villkor, som till exempel en viss tids amorteringsfrihet och begränsade säkerheter för låntagaren. Garantin som förhandlats fram mellan Almi och EIF innebär också att Mikrolånet kan ges med förmånligare räntevillkor.

– Jag är glad att vi fått garantin till Sverige. Det ger oss möjlighet att finansiera ännu fler företag med tillväxtpotential. Framför allt får vi nu bättre möjligheter att nå ut till målgrupper som är underrepresenterade i företagandet, säger Håkan Landberg.