• Mia Gyllenhammar, vd på verkstadsföretaget Dreisen, kontrollerar med medarbetaren Hilton Jr Souza en pall smörjnipplar, företagets största produkt. Hon är en av få vd-kvinnor på en mekanisk verkstad där för övrigt personalen är en mix av män, kvinnor och sex nationaliteter. Foto: Leif Larsson
  • Ibbe Ch arbetar här med tryckgivare till fartyg. Foto: Leif Larsson
  • Naweed Walizada, med rötter i Afghanistan, monterar brickor till lödblåsare. Foto: Leif Larsson 4 Här pågår kopparlödning i en 1000 grader het ugn. Foto: Leif Larsson

Nyskapande mix ger verkstadssuccé

Verkstadsföretaget Dreisen i Linköping bryter ny mark. En tredjedel av personalen är kvinnor och det finns sex nationaliteter.

– Med många olika erfarenheter och sätt att tänka är det lättare att förstå kundernas önskningar, poängterar Mia Gyllenhammar, vd och ägare tillsammans med maken Fredrik Gyllenhammar.

Att vd är en kvinna i en mekanisk verkstad är bara det ganska ovanligt.

– Det är få kvinnor i branschen och Bolagsverket har inte ens en kod för kvinnor som är vd i verkstadsindustrin. Jag vet bara ett tiotal kvinnor som äger och driver en mekanisk verkstad, påpekar Mia Gyllenhammar.

Företaget har en sällsynt nisch. Man sysslar med sammanfogning av metallprodukter genom olika typer av lödning. Det sker ofta via legoproduktion, kunderna skickar sina delar som ska sammanfogas till verkstaden i Linköping.

Vidare hjälper man företag med att konstruera produktionslinjer och anordnar också utbildningar i lödning. Bland annat.

– De flesta av kunderna finns i Sverige men våra produkter hamnar ofta hos slutkunder i andra länder. Vår största produkt är smörjnipplar, vi producerar 600 000 om året. De har ett amerikanskt bilmärke som slutkund. Vi har också danska försvarets materielverk som kund, vi löste deras problem med lödningsreparationer av turbiner så att de sparar 15 miljoner kronor om året. Det är roligt när ett ekonomiskt mätetal visar vad vi kan göra, konstaterar vd.

Samhällsansvar

Dreisen grundades 1989 av tre personer och fortfarande är en av dem, Björn Seborn, aktiv som rådgivare. Det var för övrigt han som gav Mia chansen.

– Jag kom in för 13 år sedan som konsult och när Björn fyllde 70 år ville han försäkra sig om att bolaget skulle leva vidare. Det blev naturligt att jag tog över som vd men om han inte trott på mig hade jag inte varit där jag är i dag, omvittnar Mia.

Hon anser att företag ska ta samhällsansvar. Dreisen gör det bland annat genom att i personalen ha en kombination av män och kvinnor och personer med olika religiösa inriktningar och från olika länder, exempelvis Libanon, Afghanistan, Brasilien och Bosnien.

– Visst är det irritation här ibland och det smälls i dörrar. Det är svårt att visa känslor på ett andraspråk. Men vi diskuterar de här frågorna hela tiden och i slutänden ger det väldigt stark företagskultur. Få säger upp sig här och flera har jobbat här mellan 12 och 16 år, redogör Mia.

Inkluderande miljö

Många av de anställda har börjat som praktikanter och företaget samarbetar med Second Chance School för att ge personer som inte klarat gymnasiet en ny möjlighet. Även en del personer med funktionsskillnader, psykiska och fysiska, får chansen på Dreisen. – Det gäller att se människors kapacitet, inte deras begränsningar. Här har vi en inkluderande miljö, inte en exkluderande, understryker vd. Mia Gyllenhammar visar således att det som kvinna går att komma långt inom verkstadsindustrin.

– Det är en traditionellt manlig företagskultur men kvinnor passar bra i mekanisk industri, det är en rolig miljö. Med kvinnor i arbetslaget blir det också en bättre balans och en mjukare stämning, avrundar kvinnan som basar för en mekanisk verkstad där just en rejäl mix av människor ligger bakom mycket av framgångarna.