• Ett digitalt försök som har fallit väl ut enligt Monica Ståhl. Foto: Tommy Pettersson

Nyanlända kartlägger sin kompetens

På flera orter i landet testas nu i ett pilotprojekt och en metod att hjälpa nyanlända att kartlägga sin yrkeskompetens. Ett försök som fallit väl ut berättar verksamhetschefen på Arbetsförmedlingen Monica Ståhl.
Målgruppen för projektet är nyanlända som har fått uppehållstillstånd, men bor kvar på ett anläggningsboende i väntan på boende i någon kommun. Den digitala tjänsten är tillgänglig via mobiltelefon, läsplatta eller dator.

– I vanliga fall så arbetar vi bara med dem som har ett fast boende men tidigare i år fick vi ett uppdrag av regeringen att titta på det här, berättar Monica Ståhl som är verksamhetsansvarig för Arbetsförmedlingen i Sörmland och Östergötland. Pilotverksamheten sker på två platser i regionen och där Migrationsverket har sin verksamhet. I Sörmland är den orten Flen och här i Östergötland är det Norrköping där man nu provkört modellen ett tag och det visar sig att den har fallit mycket bra ut.

Snabba på vägen till jobb

– Syftet med den här tidiga kartläggningen av kompetens är att snabba på processen för att komma ut i arbetslivet. De nyanlända blir mer förberedda när de flyttar till en kommun och skrivs in i vårt etableringsuppdrag och det är de nyanlända själva som utför både sin kartläggning via digitala media då, fortsätter Monica Ståhl och berättar att det ibland kan vara svårt att skriva ett cv eller ett personligt brev på ett språk man inte behärskar men här får man hjälp av ett bra översättningsprogram så att man kan skriva på sitt eget språk vilket blir mycket bättre.

Tre slutsatser

Själva kartläggningen resulterar i tre saker och i första steget säger man att personen som gör kartläggningen inte har kompetens för att jobba som, till exempel, tandläkare eller sjuksyster, i Sverige. Steg två berättar att man har viss kompetens men att man måste göra kompletteringar och i den tredje fasen så är man fullt matchningsbar. Testet ger även ett underlag att jobba vidare med när det gäller till exempel att komplettera sin utbildning för att leva upp till svenska krav.

– Den här pilotverksamheten har fallit mycket väl ut och visst har vi hjälpt fram några inom sina yrken, berättar Monica Ståhl vidare och avslutar med att säga att i vårt län har så många 60 personer använt det digitala verktyget.