• Gösta Gustavsson, Anders Jonsson och Nils Hillerbrand. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Den nya solcellsanläggningen ska vara en förebild för Linköpingsborna. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Solcellsanläggningen genererar 250 000 kWh på ett år. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Nya solpaneler ska inspirera

Tekniska verken har nu gjort klart den enskilt största solcellsanläggningen i Linköping. – I första hand har vi gjort solcellsanläggningen för att vara en förebild och visa Linköpingsborna att det fungerar. Men även för att vi ska lära oss, berättar Anders Jonsson, vd för Tekniska verken.

Uppe på Tekniska verkens huvudkontors tak har närmare 2000 kvadratmeter klätts med 1000 stycken solpaneler som genererar 250 000 kWh på ett år. Räknat på EU:s riktvärden för elproduktion kommer Tekniska verkens att minska koldioxidutsläppen med ungefär 100 ton per år, vilket motsvarar vad 40 bilar släpper ut om de körs 1500 mil per år.

Alla måste engagera sig

Satsningen på energieffektivisering är ett steg mot Tekniska verkens vision om att bli världens mest energieffektiva region.

– En viktig del i visionen är Linköpings kommuns arbete för att uppnå koldioxidneutralitet år 2025. För att nå målet räcker det inte att Tekniska verken engagerar sig, alla som bor i Linköping måste göra det, säger Anders Jonsson.

Solenergi stort i Linköping

Nils Hillerbrand, ny styrelseordförande för Tekniska verken, säger att solenergi blir allt större i Linköping.

– Intresset att investera i solenergi, och inte minst solel, är stort bland Linköpingsbor. Det ska vi ta vara på med tanke på att det kommer vara ett viktigt instrument för att nå en förnyelsebar energiproduktion, anser Nils Hillerbrand.

”Mer lönsamt om några år”

Solcellsanläggningen, som har en beräknad livslängd på 25 år, ska täcka Tekniska verkens huvudkontors grundbehov av el för till exempel ventilation och belysning. Den totala investeringen är cirka 3,5 miljoner kronor.

– Vi tror att elpriserna kommer att stiga när vi närmar oss 2020. Sedan är det ett faktum att solceller blir större och större, så produktionskostnaden går ner och effektiviteten blir bättre. Förhoppningen är att vår solcellsanläggning kommer att bli betydligt mer lönsam om några år, säger Anders Jonsson.

Fler projekt

Anders Jonsson berättar att Tekniska verken har fler projekt på gång för att bli energieffektivare. Bland annat bygger de kraftvärmeverket Lejonpannan som kommer att ersätta mycket fossilt bränsle.