Nya sedlar i oktober

I början av oktober släpper Riksbanken den nya sedlarna och vi får en helt ny sedel i valören 200 kronor. Anledningen till 200-kronorssedeln är bland annat handelns önskemål om att minska antalet hundralappar och glappet mellan 100 och 500 kronors sedeln.

Med en 200-kronorssedel får vi en effektivare kontanthantering enligt Riksbanken.

Översyn

I samband med att Riksbanken 2008 beslutade om en översyn av sedel- och myntserien framkom behovet av två nya valörer. Dels att 2-kronan skulle komma tillbaka samt att en 200-kronorssedel skulle tas fram. Motivet för de nya valörerna var att de skulle komma att ersätta ett stort antal en-kronor samt 100-lappar. Det medför att antalet sedlar och mynt i cirkulation minskar, vilket innebär lägre hanterings- och inköpskostnader och lägre miljöbelastning. I det ursprungliga förslaget fanns också ett önskemål om att ersätta 20 kronorssedeln med ett nytt mynt, men förslaget drogs tillbaka.

Ingmar Bergman hedras

På den nya 200-kronorssedeln, som görs i en grön färg, kommer filmregissören och kulturpersonligheten Ingmar Bergmans porträtt att finnas på framsidan samt en scen ur filmen ” Det sjunde inseglet”. Sedelns storlek blir 140 x 66 millimeter och på baksidan finns ett motiv från Fårö, som kopplar till Ingemar Bergmans miljö. De personer som porträtteras på de nya sedlarnas framsida har valts ut enligt särskilda kriterier: De har gjort stora kulturella insatser. De har varit verksamma på 1900-talet. De har en folklig förankring och ett internationellt anseende.

Tävling avgjorde motiv

Riksbanken utlyste 2011 en tävling om sedlarnas utformning. Tävlingen var öppen för konstnärer, grafiker, designer och arkitekter och avslutades i april 2012. Det segrande bidraget hade lämnats in av den grafiske formgivaren och gravören Göran Österlund och hade fått namnet ”Kulturresan”. Juryns motivering till bidraget var bland annat att ” Porträtten tar upp ett välgörande stort utrymme på sedlarnas framsida och lämpar sig väl för gravyren. Baksidorna är klara och tydliga och motivvalen framstår som typiska för landskapen. Helhetsintrycket är en vacker och användarvänlig sedelserie som bygger på en väl avvägd balans mellan nyskapande och svensk sedeltradition.”

Nya säkerhetsdetaljer

Alla nya sedlar innehåller en bild på framsidan som fluorescerar (lyser upp) i gult och blått vid UV-belysning. På sedelns kortsidor finns tre streck i koppartryck placerade på ett ställe utom på 20-och 1000 kronorssedlarna. Alla sedlar har mikro- och minitexter. som finns på fram- och baksidan av sedeln. Texterna går att läsa under förstoring. Säkerhetstråden syns som en mörk linje när du håller sedeln mot ljuset. Tråden är inbäddad i sedelpapperet. Koppartrycket gör att sedlarna har en reliefkänsla när man drar med nageln över sedelns porträtt och valörbeteckning.

Utbyte av gamla sedlar

Vid årsskiftet 2014/2015 fanns det ungefär 335 miljoner sedlar i cirkulation till ett värde av 77,9 miljarder kronor. Dessa gamla sedlar skall nu bytas ut och man har fram till den 30 juni 2016 att använda de gamla 20-50-och 1000-kronorssedlarna innan de blir ogiltiga. För 100-och 500-kronorssedlarna gäller det den 30 juni 2017 sedan är dessa också ogiltiga och måste lösas in. Efter dessa datum går det att få de gamla sedlarna inlösta av Riksbanken mot en avgift .