Nya all time high

Över hälften av bolagen på stora börslistan har noterat allt time high sedan årsskiftet, högsta aktiekursen någonsin. Det gäller också nästan vartannat på mellanstora listan, dock finns få toppnoteringar på smålistorna. Uppgången med ca 13 procent hittills i år är nu i jämnhöjd och något mer därtill med hela förra årets ökning.

Efter nedgången med 17 procent 2011 har Stockholmsbörsens stora bolag därmed stigit cirka 75 procent under vilken tid oron har varit stor på världens finansmarknader med fortsatt osäkerhet om konjunkturen verkligen tar sig.

Extra skjuts

Nu fick Stockholmsbörsen en extra skjuts uppåt efter Riksbankens minusränta. Just den börsuppgången kan knappast motiveras med någon realekonomisk faktor, det handlar snarare om psykologi när Riksbanken visar att den använder de få muskler den har i försök att få lite fart på inflationen.

Men det är knappast ett träffsäkert artilleri som används, frågan är om det får någon beständig betydelse alls för den underliggande ekonomin. Avsikten är att Sverige ska undvika deflation eftersom sjunkande priser riskerar leda till minskade investeringar, framför allt byggandet. Men det är bara en gissning från Riksbankens direktörer.

Eftersom den lägre inflationstakt vi haft på senare år (plus en marginell deflation, sjunkande priser med 0,2 procent förra året) i hög grad beror på att asiatiska lågprisprodukter svämmar över västvärlden är det egentligen positivt ur konsumenternas synpunkt. Därför är Riksbankens mål på två procents årlig inflation kanske otidsenligt. Men det lär inte avskaffas. Nu sjönk kronans värde ytterligare efter Riksbankens uppvisade stridsvilja att dra igång några kosmetiska åtgärder, vilket visar hur nervösa penninghandlarna med valutor är.

Gynnar exporten

Sänkt värde på kronan gynnar vår exportindustri, desto mer ju större andel av produkterna som tillverkas här hemma och sedan säljs i klingande dollar och euro. Utländska valutor ger ju fler svenska kronor när de växlas in, på ett år ca 30 procent fler kronor för dollarfakturor, nästan 10 procent mer för eurofakturor.

Det återstår att se hur länge kronan förblir svag. Så länge vågen av höjda utdelningar fortsätter baserade på förra årets vinster hålls aktiemarknaden på gott humör. Efter bolagsstämmorna de närmsta månaderna betalas rekordsummor ut till aktieägarna, en stor del återinvesteras i aktier och ger börsen en lätt konstgjord andning.

Mer avgörande blir när kvartalsrapporterna kommer från mitten av april. Då krävs det påtagliga vinstförbättringar för att nuvarande kursnivåer ska kunna upprätthållas. Ibland kan det hjälpa att VD på stämman uttalar optimism, men en otålig aktiemarknad kräver att vinstökningar snart visar sig i kalla siffror.

Av de 20-talet mest intressanta aktiebörserna för vår del ligger nu Stockholmsbörsen i topp hittills i år efter den i Moskva. Men ryska aktier sjönk tidigare uppemot 40 procent, nu är det bara frågan om en viss återhämtning. Svenska börsbolag har mycket att försvara på nuvarande rekordnivåer.