• Jörgen Svensson håller i en förstudie som handlar om projektet för samordnad varudistribution som ska införas i Linköpings kommun. Det nya sättet att leverera varor till kommunala enheter har många fördelar och ska drivas av en privat aktör och starta i januari 2018. Foto: Leif Larsson

Ny varudistribution med många plus

En ny metod för att leverera varor till kommunala enheter som vårdboenden, skolor och förskolor är på väg att införas i Linköping. Det kallas samordnad varudistribution och ger många fördelar.

Om allt går i lås så startar det hela i januari 2018. Samordnad varudistribution finns i en del svenska kommuner och har ett bra tag diskuterats i Linköping. En förstudie togs fram och nu är det skarpt läge.

Projektledaren Jörgen Svensson berättar här om hur samordnad varudistribution fungerar och dess nytta.

– I dag är det många leveranser till vårdboenden och skolor, bland annat livsmedel av olika slag, läromedel och sjukvårdsprodukter. Leveranserna kommer ofta flera gånger i veckan och det kan hända att en skola på en dag besöks av sex-sju bilar. Tanken med samordnad varudistribution är att i stället för att alla leverantörer kör runt till många enheter så levererar de till en distributionscentral där olika varor samlastas och sedan körs ut till mottagaren.Siffror hos andra kommuner visar att det kan bli en minskning av lastbilsmilen med 50-75 procent. En skola kan då exempelvis få besök av en lastbil i stället för fem, eller åtminstone två i stället för fyra, redogör Jörgen Svensson.

Klart i november

Denna omlastningscentral ska ska placeras någonstans i Linköpings kommun och drivas av en privat aktör som sköter mottagning på centralen, logistik, kundtjänst och transport ut till enheterna. Den 8 november ska kommunstyrelsen fatta ett beslut om förfrågningsunderlag och finansiering och om det blir ja så börjar upphandlingsprocessen i mitten på november då företag kan lägga anbud. I början på nästa år ska upphandlingen vara klar och en aktör utsedd.

– Sedan tar det tid att arbeta fram rutiner och planer och för företaget att genomföra nödvändiga investeringar. I januari 2018 ska allt vara klart att dra i gång. Jag tror det blir ett positivt besked i kommunstyrelsen. Det är en stor politisk enighet kring projektet och vi upplever också ett starkt intresse från företag att vara med och ge anbud, förtäljer Jörgen Svensson.

Handlar om konkurrens

Samordnad varudistribution ger flera goda effekter, som också är i linje med övergripande mål i kommunen. Färre och effektivare transporter minskar miljö- och klimatpåverkan. Trafiksituationen vid skolor blir säkrare eftersom färre bilar kommer dit. Ett annat plus handlar om konkurrens.

– Mindre företag har kanske inte resurser att åka runt till flera enheter men klarar av att leverera till en central. Ett handelshinder tas därmed bort och fler kan stimuleras att lägga anbud i kommunens varuupphandlingar, påpekar Jörgen Svensson.

Enligt den kalkyl som gjorts så blir det inget plus i kassan för kommunen.

– En del andra kommuner hävdar att samordnad varudistribution ger en ekonomisk vinst men vi har varit försiktiga och räknat fram en nettokostnad som på sikt kan röra sig om cirka tre miljoner kronor per år, konstaterar projektledaren.

Kostnadsneutralt

Det finns dock ytterligare en del projektet som gör att det totalt sett blir kostnadsneutralt för kommunen. Just nu implementeras e-handel som är ett närliggande projekt och det ger en besparing. Det fungerar så att de kommunala enheterna beställer sina varor på en plats i ett systemstöd där allt kommunen upphandlat finns. Tidigare letade man på nätet och gjorde köpen på många sajter.

Den nya metoden gör det både enklare, billigare och dessutom är det rätt varor som köps. Till att börja med är det livsmedel som ska handlas på det här sättet. Även när det gäller den samordnade varudistributionen börjar man med livsmedlen som utgör den största volymen. Sedan införs fler varor etappvis. Samordnad varudistribution betyder att ytterligare en aktör blandas in i transporterna vilket ökar komplexiteten. Det kan ge en del problem i början. För varuleverantörerna betyder det nya att arbetet, intäkterna och kostnaderna påverkas på olika sätt.

– Det är alltid jobbigt med förändringar men leverantörerna börjar allt mer acceptera det nya. Det här är en trend och samordnad varudistribution har funnits länge i Växjö, Borlänge var först och Kungsbacka har det också, upplyser Jörgen Svensson. Och nu är det således dags för Linköping.