• På gång, en utredning om information, bokning och biljettförsäljning av kollektivresor. Foto: Tommy Pettersson

Ny utredning om kollektivtrafiken

Regeringen har givit Näringsdepartementet i uppdrag göra en utredning om information, bokning och biljettförsäljning av kollektivresor. Ett av företagen, som följer utredningen med stort intresse, är ATRON System Sweden AB i Mjärdevi.

Företaget ATRON System of Sweden AB ingår i den tyska huvudkoncernen, som har sitt säte i München, Tyskland. Företaget ATRON electronic GmbH bildades 1980 och har blivit ett av Europas ledande företag inom nyckelfärdiga systemlösningar för biljetthantering inom kollektivtrafiken. I Sverige startades ett dotterbolag i slutet av 2012 för att komma närmare den nordiska marknaden, som började växa kraftigt. Det svenska kontoret etablerades i Mjärdevi teknikpark och har fått en flygande start.

– Vi valde att etablera kontoret i Mjärdevi för att komma nära univesitetet och en av våra stora kunder är Östgötatrafiken, vilket också spelade in, säger Staffan Johansson, VD i det svenska bolaget. Bolaget har sedan starten vuxit snabbt och har idag 10 anställda och ytterligare anställningar är nu aktuella. Vi har nyligen anställt tre nyutexaminerade civilingenjörer och nu letar vi efter ytterligare personal till vårt kontor här i Mjärdevi, där vi utvecklar systemlösningar för biljetthantering efter kundernas speciella önskemål. Vi har också kontrakt i Norge, som det svenska bolaget succesivt håller på att ta över ansvaret för.

Långa förhandlingar

Marknaden för intelligenta biljettsystem ställer stora krav på leverantören. ATRON har en 30-årig erfarenhet att luta sig mot och det svenska bolaget är det senaste tillskottet i koncernen, där övriga kontor finns i Schweiz, Tjeckien,Kroatien och Tyskland. 35.000 bussar i kollektivtrafik runt om i Europa har idag ATRON:s system för biljetthantering.

– Vi har cirka 2 500 bussar i Sverige som har vårt system och den största kunden är BIMS (Biljettsystem i Mellansverige) där nio olika företag ingår. När man säljer den här typen av system till olika offentliga aktörer är det ofta långa förhandlingar och vi måste kunna garantera ett säkert och drifttåligt system under lång tid. Systemet bygger på smart-cards och kunderna skall snabbt kunna ladda sina kort i terminaler som finns utplacerade. På bussarna finns sedan apparatur som läser av korten på ett effektivt sätt. Våra kunder ställer också krav på en mängd olika statistiska uppgifter ur systemet för att bättre kunna planera kollektivtrafiken, säger Staffan Johansson, som med intresse nu följer Näringsdepartementets utredning som skall vara klar den 1 oktober 2014.

Förenkla för resenären

Utredningen skall bland annat undersöka hur det ur ett resenärsperspektiv vid kollektivtrafikresor i Sverige på ett enkelt sätt går att få en överskådlig bild av resealternativ, kunna jämföra tider och priser, samt kunna boka och erhålla biljetter för hela resan, även när den omfattar flera sträckor och/eller aktörers trafik och på så sätt skapa förutsättningar för användarvänliga tjänster som underlättar för resenärerna att resa kollektivt.