• Tina Lidström och Therése Eklöf är ansvariga för Realgymnasiets nya koncept Real Global som i höst ingår i två nya utbildningsprogram. Det blir samma bas som i vanlig gymnasieutbildning men med skillnaden att FN:s 17 globala hållbarhetsmål ingår i studierna. Foto: Leif Larsson

Ny utbildning – hållbarhet i fokus

Ett nytt utbildningskoncept som kallas Real Global har tagits fram av Realgymnasiet. I höst är det startskott i Linköping.

– Det är samma bas som i vanliga gymnasieprogram men vi lägger på ett extra lager kring hållbarhet som vi fördjupar oss i, berättar Tina Lidström, pedagogiskt utvecklingsansvarig för konceptet Real Global.

Realgymnasiet finns i 14 städer, bland annat i Norrköping, Linköping, Malmö och Sundsvall. I utbildningsutbudet hittas exempelvis IT, naturbruk, djurvård och estet-media. I Linköping har skolan funnits sedan 2005 och sedan januari i år i nya lokaler på Alkagatan. Till det nya hör också konceptet Real Global.

Olika program

Två program innefattas; det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga. Den vanliga utbildningen kombineras med studier och ämnesövergripande projekt kring FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

– Under de tre åren läser eleverna om hållbarhet med olika perspektiv. Första året är det kring det sociala, andra året om det miljömässiga och tredje året handlar det om det ekonomiska perspektivet. I fyra veckor fördjupar vi oss i varje av de 17 hållbarhetsmålen, ett i taget. Målen är samtidigt kopplade till det vanliga kursinnehållet, förklarar Tina Lidström.

– Det är fokus på ett mål i taget men angränsande mål kan gå in i varandra, inflikar Therése Eklöf, konceptansvarig för Real Global. Hon fortsätter:

– Med tiden är det tänkt att alla 14 skolor ska ha Real Global-konceptet. Det är ett unikt koncept och vi vill sprida det för ge så många elever som möjligt chansen att få ta del av det och samtidigt skapa ett stort förtroende för utbildningen, påpekar Therése Eklöf.

Efterfrågeökning

I dag ökar efterfrågan i näringslivet och hos företag på kunskaper i hållbarhetsfrågor. Eleverna som går denna nya utbildning har därmed nytta av den i sitt framtida yrkesliv. Tanken är också att Real Global ska samverka med företag om hållbarhet under skoltidens gång.

I Linköping finns många tänkbara samarbetspartners, exempelvis i Vreta Kluster och hos Cleantech.

– Elever får kunskap och inspiration via föreläsare från företag och även hjälp med olika projekt i utbildningen. Företag får i sin tur bra insikt i vilka kunskaper som eleverna har efter sin utbildning. Vi kan också hjälpa företag med att se kopplingen i deras företag med de globala målen. Det blir en vinna-vinna-situation, konstaterar Therése Eklöf. Förutom att ge eleverna en bra bas för arbete så bidrar utbildningen till att ge dem möjlighet att se sambandet mellan det globala och det lokala vad gäller hållbarhet.

– Hållbarhet finns inom alla områden, miljö, ekonomi, det sociala, jämställdhet, hälsa. I grunden handlar allt i världen om hållbarhet. Vi vill visa att även små åtgärder påverkar och att det globala och lokala hänger ihop, avrundar Therése Eklöf.