• Gemenskapstorget är den nya träffpunkten där studenter, näringsliv och allmänhet ska mötas för att byta kunskaper och dela med sig av sin kultur. Här diskuteras det livligt under den första träffen i Linköping i Röda Korsets lokaler i Skäggetorp. Träffarna anordnas även i Norrköping. Foto: Leif Larsson
  • Jesper Lindberg, Jennifer Gast och Andras Wåhlén i studentkåren Stuff står bakom Gemenskapstorget som man hoppas ska öka förståelsen mellan människor och företeelser i samhället. Foto: Leif Larsson

Ny träffpunkt för bred gemenskap

Ny träffpunkt för bred gemenskap En träffpunkt för studenter, näringslivet och privatpersoner där kunskaper sprids och kulturer möts. Det är syftet med nystartade Gemenskapstorget. – Vi hoppas kunna skapa en ny gemenskap där man får nya värdefulla perspektiv, förtäljer Jesper Lindberg, initiativtagare och anställd på studentkåren Stuff som näringslivsansvarig.

Initiativet kommer således från studenthåll och närmare bestämt Stuff, Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet. Det ingår som en del arbetet med att bredda rekryteringen till universitetet men är samtidigt ett sätt att föra samman människor och organisationer och även bidra till integration.

Jesper Lindberg initierade och projektledaren Jennifer Gast driver det som ett examensarbete på universitetet. Träffarna ordnas en gång i veckan, varvat i Norrköping och Linköping. Till varje träff skickas det ut inbjudningar till det lokala näringslivet men alla som är intresserade är välkomna. Deltagarna diskuterar och delar med sig av sina erfarenheter. I upplägget ingår workshops av olika slag.

– Det kan handla om cv-skrivande, diskussioner om mänskliga rättigheter, eller saker som kulturkök eller arbetsverkstad. Alla lär av varandra och delar med sig av behov och kunskaper. Det är också fritt fram att föreslå vad som ska tas upp på träffen, redogör Jesper Lindberg.

Han hoppas att de som kommer på träffarna blir mer medvetna om hur olika områden i samhället fungerar.

– Det ska vara en gemenskap där man stöter på nya kulturer, möter nya människor och miljöer, får en breddad omvärldsbild och en ökad förståelse för andra. Resultatet kan bli minskad risk för att människor delas in i stereotyper och man kan få en annan syn på saker och ting, funderar Jesper.

Fler intresserade

Idén med Gemenskapstorget har rönt intresse hos många och flera samarbetspartners är engagerade, exempelvis Linköpings universitet, Röda Korset, språkvännerna Vi Ses, Science Park Mjärdevi, det sociala företaget Mitt Liv, Östsvenska Handelskammaren, föreningen Good News of Norrköping och organisationen Equal Rights.

Det hela drog i gång i mars och ska hålla på till maj. Sedan finns planer på en fortsättning i höst. Jesper Lindberg tror att satsningen är nyttig för samhället i stort.

– Det finns ett stort värde i att många tillsammans arbetar mot gemensamma mål, avrundar han.