Ny såg på ”Bruket”

Boxholm stål investerar 10 miljoner i en ny såg för långa metallprodukter.

Det nya sågsystemet innebär en ökad produktionseffektivitet och tillgänglighet, en bättre arbetsmiljö samt minskad miljöbelastning. För bolagets kunder innebär det bland annat, möjlighet till robothantering, bättre toleranser på färdig produkt, en mer väldefinierad råvarukostnad samt förenklad intern materialhantering. Det nya precisionskapningssystemet kommer att vara i drift från och med februari 2014.