• Sandra Viktor projektledare för Hållbara kvarteren i Lambohov och Liv Balkmar Energi- och klimatrådgivare, ansvarig för Nudging (små knuffar). Foto. Per Oddman

Ny projektmetod ger bättre miljö

Linköpings kommun har som målsättning att vara koldioxidneutrala år 2025. Koldioxidutsläppen fortsätter att öka i världen trots att FN:s klimatpanel, IPCC, påvisar att utsläppstrenden måste vändas innan det blir försent.

I Linköping ska utsläppen minskas med 100.000 ton koldioxid per år fram till 2025 eller klimatkompenseras, vilket är ambitiöst. För att nå det målet behöver man införa effektfulla åtgärder.

Pilotprojekt

I Linköpings kommun är det nya planerade bostadsområdet Vallastaden nu i fokus för att bli hållbart både socialt och för miljö. Mot bakgrund av detta har man nu startat ett helt nytt projekt, Hållbara kvarteren i Lambohov, Enheten Hållbarhet och miljökommunikation inom Linköpings kommun fick uppdraget att ta fram metoder som kan komma att förändra kommunens arbetssätt och gör oss klimatsmarta. I Östra Lambohov finns både villor, hyresrätter och radhus, en god blandad boendemiljö liknade den i planerade Vallastaden.

Tvärvetenskapligt

Ekonomi, design och psykologi går hand i hand inom projektet för att få till förändring. Unikt är dessutom att man redan från start samarbetar med Stångåstaden, Tekniska verken och Östgötatrafiken.

Små knuffar

Till sin hjälp har man en miljöekonom, beteendeekonom, psykolog och designer från Beteendelabbet, först ut inom Nudging-området i Sverige samt forskare från Linköpings universitet och VTI.

Metoden är ny och innebär att man ger individer små knuffar eller Nudging till önskade beteenden. Man ska uppmuntra det som är bra, underlätta för individen och ge en känsla av att det inte är påtvingat.

– Syftet med hela projektet är att identifiera ibland omedvetna beteenden som vi alla har och använda sig av dem för att bli mer klimatsmarta, berättar Liv Balkmar Energi- och klimatrådgivare, Linköpings kommun.

Som exempel på lyckad beteendeförändring kan nämnas att sedan Tekniska Verken införde gröna påsarna med matavfall så har detta minskats med hälften i Linköping.

Knackat dörr

Genom att ta direkt kontakt med medborgarna kom flera intresseområden fram.

– Vi har i området delat ut nästan 500 enkäter och gjort 163 intervjuer med de boende säger Sandra Viktor projektledare, Linköpings kommun.

En arbetsgrupp med de boende har startats för delaktighet och som blir ambassadörer för klimatfrågor.

Testa elcykel

Undersökningen visar att det bland de boende finns ett stort intresse för hållbart levande. Man vill bland annat testa elcykel, veta mer om värmesystem, solceller, stadsodlingar och önskar naturguidningar.

Som ett svar på undersökningen kommer man i december att utvärdera den satsning som man gjort på en ny bussgata vilken halverar restiden för resenärerna i Lambohov. Vid årsskiftet kommer nästa satsning som handlar om energi och avfall.