Ny på jobbet

Lindberg tar över, Nilsson går

Det omorganiseras i NMT-sfären. Anna Lindberg blir nu publisher för samtliga av deras tidningar, utom Folkbladet, i länet och två nya chefredaktörer på Corren och NT har utsetts. På Corren blir det Christer Kustvik som blir får uppdraget och på NT kommer Mats Willner att ta över. Både Kustvik och Willner har ett tidigare förflutet som sportjournalister. NT:s nuvarande publisher Anders Nilsson har valt att säga upp sig och slutar vid årsskiftet. Det är i skrivande stund oklart vad han kommer att syssla med i framtiden.

VD utnämnd till Norrköpings kommuns nya bolag

 Micael Antamo blir  ny vd för Norrköpings kommuns nya bolag som ska förvalta kommunens lokaler. Bolaget kommer enligt plan att starta sin verksamhet den 1 januari 2016. Micael Antamo kommer från Region Östergötlanddär han sedan 2008 varit centrumchef för FM centrum, regionens bygg-, fastighets- och serviceverksamheter. Micael har också en bakgrund från näringslivet främst inom ABB-koncernen och han har också arbetat flera år på Hyresbostäder i Norrköping AB. Micael har läst företagsekonomi och beteendevetenskap på Linköpings Universitet samt ledarskap och strategi på IHM Business School och IFL Handelshögskola.

Per är ny i Klustret

 Vreta Kluster har anställt en projektledare som kommer att jobba med de nya affärs- och teknikutvecklingsprojekt som initieras vid klustret. Per Lindahl började sitt nya jobb i oktober, och kommer utöver projektledning även att arbeta med att ta fram nya metoder för att stödja företag i tillväxt. Han har tidigare arbetat som strategikonsult med logistik och affärsutveckling och har lång erfarenhet av näringslivsinriktad projektledning. Per hoppas kunna föra med sig en del av den kunskap som finns i riktigt stora industri- och handelsföretag, till de ibland lite mer småskaliga verksamheterna inom den gröna näringen

Paragera växer

Thomas Engström börjar den förste januari 2016 på Paragera. Han arbetade tidigare på Assistera där han verkat både som konsultchef och nätverksagent.

Ny på Consid

Victor Fahlén har börjat som Sharepointutvecklare hos Consid i Linköping. Han kommer närmast från Solution Xperts.

Förvaltningschef

Pernilla Thott Ljung blev den 1 november förvaltningschef för arbetsmarknadskontoret i Norrköping, efter att nu ansvara för vuxenutbildningen. Det har hon även gjort på studieförbund samt varit lärare.

Rektor blir chef

Hans Grimsell blir ny barn- och utbildningschef i Åtvidaberg, kommunen där han nu är rektor men sedan i februari även fungerat som områdeschef på förvaltningen.

Ny vd på C

Sofia Seifarth blev vd på Norrköpings Visualiseringscenter C den 1 oktober. Hon kommer närmast från Tekniska museet i Stockholm och har tidigare även varit forskningschef och biträdande chef för Arbetets museum i Norrköping.