• Anders Gransö är en av dem som tog initiativet till en mötesplats i Fornåsa inklusive multisportarena, utegym och grillplatsen som syns på bilden. Grillplatsen byggde Anders och andra i Fornåsa. Foto: Leif Larsson
  •  Intill mötesplatsen finns en motionsslinga som Tomas Sköld, till höger, hade idén till. Anders Gransö, till vänster, berättar att man precis satt vårlök vid banan för att piffa upp den. Foto: Leif Larsson
  • I multisportarenan i Fornåsa, som invigdes 2012, kan man spela fotboll, innebandy och basket. Foto: Leif Larsson
  • Anders Gransö testar utegymmet på Mötesplats Fornåsa. Foto: Leif Larsson

Ny mötesplats lyfter Fornåsa

 För ett tag sedan invigdes Mötesplats Fornåsa med ny multisportarena, utegym och grillplats. – Det har verkligen blivit en mötesplats. Många förlägger aktiviteter hit och det är många spontanmöten här, konstaterar Anders Gransö, en av dem som drog i gång det hela.

Det är en stormig dag när Anders, Fornåsabo i 20 år, visar upp byns nya träffpunkt belägen precis vid riksvägen som genomkorsar orten halvannan mil från Motala. Inte en själ syns till men det är ovanligt.

Kicka boll

Här brukar idrottsföreningar träna, ungdomar kicka boll, äldre gymma och föräldrar ta barnvagnen runt motionsslingan. Skillnad mot för tre-fyra år sedan då området var en i det närmaste död plats som skämde byn.

Fornåsa IF hade funderingar på en konstgräsplan och idé om multisportarena fanns också. Men pengar var stötesten. Anders och hans fru Karin fick höra talas om att Leader Folkungaland kunde stötta landsbygdsprojekt med resurser. De mötte styrelsen och fick beskedet att det inte räckte med en arena för att Leader skulle bidra.

– De vill att ett projekt ska utveckla bygden, att man ska starta ett byalag och engagera många aktörer samhället i ett nätverk. De föreslog att vi skulle fundera på vad vi kunde göra med hela området. Många bidrog Och så blev det. Utveckla Fornåsa Intresseförening bildades.

Hur det började

Det började med en gemensam arbetsdag då det rensades upp på området där det både fanns oröjd växtlighet, skräp och schaktmassor som legat länge. Sedan byggdes den med lågt staket inhägnade arenan för fotboll, innebandy (utebandy?) och basket. Bredvid anlades ett utegym och en bit bort en grillplats som Anders Gransö och andra i föreningen byggde. Även en anslagstavla kom upp.

År 2012 invigdes arenan. Sedan dess har man även byggt en grusbelagd motionsslinga på 800 meter. Projektet kostade 1,5 miljoner kronor och Leader finansierade arenan, gymmet och grillplatsen. Även andra bidrog som Motala kommun, som la en rejäl peng, och Bostadsstiftelsen Platen, Lions och Östgötaidrotten. Mötesplatsen är alltid öppen och gratis. Vem som helst får utnyttja den även om visa tider är bokade. Gemenskapen i Fornåsa har gynnats av nybygget.

– Absolut. Vi lyckades få ihop ett byalag, folk engagerar sig och kommer ut ur stugorna. Alla i samhället är förstås inte här samtidigt men det är fler spontana möten än förr. Fotbollsklubben har organiserad träning här och anordnar fotbollscup med lag från flera andra orter. Jag är lärare på Österstad skola och vi har haft en fotbollsturnering här, omvittnar Anders.

Nya steg på gång

Succén ger ringar på vattnet och nu diskuteras nya steg. Exempelvis hundrastgård, boulebana, träningsgrupp som utgår från mötesplatsen och en del annat. Förhoppningen är nu att den prydliga mötesplatsen ska ge ett intryck av att Fornåsa är ett ställe som präglas av driftighet. Vilket kan locka människor att flytta till orten. Speciellt som man både har skola och en matvaruaffär, inte så vanligt i en så pass liten ort på landsbygden. Inflyttning kan dessutom ge näringslivet ett lyft med nya företag och en utveckling av de befintliga.

– Det är lättare att få företag och entreprenörer att flytta hit om de får en positiv bild av orten, klargör Anders Gransö. Och det är ju precis vad den nya mötesplatsen ger.