Ny mack i Husbyfjöl

Med största sannolikhet får Borensberg en ny bensinmack under 2016. 2008 lade Statoil ner sin bemannade bensinstation i Borensberg som därmed blev utan en bemmand besinstation.  Qstar ska stå för den nya bensinstationen medan andra privata aktörer ska driva butiksförsäljning och automattvätt. Qstar har enbart automatstationer och inget intresse i sig av att det blir en biltvätt och butik. Men då Qstar inte var intresserade av att sätta upp en station på förorenad mark har bygderådet tillsammans med konsulten Peder Nyström, på S&N Trading, förhandlat fram att Statoil och fastighetsägaren delar på kostnaden för en sanering.