• Det byggs rejält på det gamla stationsområdet. Foto: Patrik Ekström
  • Magnus Schenström är vd för friskolan CNG och glad över den nya skolan som snart ska tas i bruk. Foto: Patrik Ekström
  • Utsidan är så gott som klar men inne finns det en del att göra. Foto: Patrik Ekström
  • Också biblioteket kommer att husera i den nya byggnaden. Foto: Patrik Ekström

Ny gymnasieskola i Finspång

Curt Nicolin Gymnasiet satsar tillsammans med kommunen på framtiden och på de unga. Det visar inte minst den nya skolan och Biblioteket som tas i bruk vid läsårsstarten 2014/2015.

Det byggs så det knakar nere vid det gamla stationsområdet i Finspång. Snart står en ny skola och bibliotek klara att flytta in i och till terminsstarten 2014/2015 kommer skolan att tas i bruk för elever och lärare. Vår guide för dagen, Magnus Schenström är vd vid just Curt Nicolin Gymnasiet, och han är full av entusiasm över den nya skolan. Curt Nicolin Gymnasiet startade 1996 och blev aktiebolag 2000 men är en icke vinstdrivande friskola, det är Magnus Schenström noga med att poängtera. Vid skolan finns det ett teknikprogram, ett industritekniskt och ett el- och energiprogram och dessutom ett vård- och ett omsorgsprogram. Curt Nicolin Gymnasiet ägs av regionens industri och Finspångs kommun och finns mitt i Finspång med tillgång till många företag och organisationer i närheten. Parallellt i huset kommer kommunen att driva Finspångs gymnasium med naturvetar-, samhällsvetar- och byggprogram samt även ett lärlingsprogram. Det blir säkert många gränsöverskridande möten mellan praktiska utbildningar och de som är mera teoretiska.

Ett lyft

– Det här blir verkligen ett lyft för oss, säger Magnus Schenström då vi slagit oss ner i det gamla stationshuset eftersom kylan utanför inte inbjuder till vare sig samtal eller utomhusaktiviteter denna dag.

– Den här skolan är den första för yrkesutbildningar på bra länge. Jag vet faktiskt inte riktigt när en sådan här skola byggdes i Sverige senast men det är nog rätt länge sedan, menar den entusiastiske vd:n och visar oss runt på byggplatsen. Det råder full aktivitet inne i bygganden, där vi inte kan gå in av säkerhetsskäl, och exteriört är det mesta färdigställt.

Alltid öppet

– Den här skolan kommer att vara öppen dygnet runt och varje dag. Inte på så sätt att det bedrivs undervisning under hela den tiden utan på så sätt att skolan är öppen för all typ av skolrelaterad verksamhet. Har man en idé så kan man, kort och gott, förverkliga den här och det så fort man kan, skolan står ju här och då ska man utnyttja den utrustning och de lokaler som finns att tillgå, framhåller Magnus Schenström.

Kommunen bygger

Det nya skolhuset byggs av Finspångs kommun och CNG blir helt enkelt hyresgäster i huset, liksom kommunens eget gymnasium. I samma byggnad kommer det även att finnas ett bibliotek med fokus på den moderna bildningen och säkert med god kompetens inom teknikområdet. I samma hus kommer det också att anläggas en experimentverkstad för små barn, för datorintresserade ungdomar och för mekaniksugna vuxna med fokus och tyngdpunkt på just teknik. Totalkostnaden är satt till 147 miljoner och enligt Magnus Schenström så ser budgeten ut att hålla.

– Meningen är att det här ska bli en slags mötesplats där elever, lärare och bibliotekets bildningsvetare kan möta näringslivet och företagare av olika slag. De här utbildningarna ska leda till arbete inom de yrken där det behövs personal. De som går ut här brukar inte ha svårt att få en anställning och då kanske i första hand på de stora företag som finns här på orten (före eller efter fortsatt utbildning), berättar Magnus Schenström och tillägger att mannen som gav namn till skolan, Curt Nicolin, nog skulle vara både glad och stolt den dag som man flyttar in och lärandeäventyret tar sin början.