• Snart underlättar Östgötatrafiken köpet av enkelbiljetter. Sms-tjänsten ersätts av ny funktion i reseplaneraren. Foto: Kajsa Nilsson
  • Christian Gustavsson tycker att det ska vara enkelt att resa. Foto: Tommy Pettersson

Nu försvinner sms-biljetterna från bussarna

I torsdags fattade Östgötatrafikens styrelse beslut om att ta bort sms-biljettsystemet helt. I stället för sms-biljett kommer östgötarna att kunna köpa enkelbiljetter via smartphone-appen som i dagsläget bara fungerar som reseplanerare.

– Jag vill att det ska vara så enkelt som möjligt. När man kan köpa biljett via appen ställer det inte längre till med besvär för dem med telefon som arbetsgivaren betalar för, säger Christian Gustavsson, ordförande i Östgötatrafikens styrelse samt moderat kommunalråd i Linköpings kommun.

Förregistrering

Sedan den 1 februari förra året måste alla som reser med Östgötatrafikens tätortsbussar antingen registrera sig för att kunna köpa sms-biljett eller fylla på reskassa i förhand. Det har ställt till med besvär för besökare och minderåriga. Syftet med förregistreringskravet när man köper sms-biljett är att försvåra penningtvätt. Direktivet kommer från EU och Östgötatrafiken var negativa till införandet redan från början men tvingades göra om systemet för att kunna behålla sms-biljetterna.

Smartphone-app

Nu har alltså bolaget fattat beslut om att ta bort sms-tjänsten helt och hållet och det påverkar hela Östgötatrafikens tätortstrafik från och med den 1 september 2014. Göran Gunnarsson, ordförande i kollektivtrafiknämnden, bekräftar att de fått information om bolagets beslut.