• Fredrik Löfgren är en av dem som ligger bakom tävlingen där det ska tas fram en robot som kan hjälpa resenärer vid resecentrum att köpa biljett, komma till rätt perrong och hitta ett ledigt säte. Foto: Leif Larsson
  • Laget Horizon med deltagare från Linköpings universitet är med i robot-byggar-tävlingen. Det blir mycket arbete vid datorerna. Stående fr. v: Erik Örjehag, Gustaf Söderholm. Sittande fr. v: Zacharias Nordström, Tore Haglund, Daniel Thorén. Foto: Leif Larsson

Nu byggs robothjälp till tågresenärer

I en ny tävling ska universitetslag med studenter och företagslag ta fram en robot som kan underlätta för resenärer vid Resecentrum.

Swearc heter tävlingen och finalen avgörs 21-22 maj vid Resecentrum i Norrköping och Linköping.

– Tanken med det hela är att utveckla robottekniken. En robot måste ju kunna resa själv för att kunna hjälpa resenärerna, påpekar Fredrik Löfgren som står bakom tävlingen tillsammans med Marcus André. Lagen ska bygga var sin robot.

Tre grenar ingår i tävlingen

Den första kallas challenge och innehåller fem standardiserade tester.

Roboten ska på egen hand, utan att styras, klara följande fem saker på en uppbyggd modell av Resecentrum: Köpa tågbiljett i en automat. Hämta bagage och ta det till rätt destination, exempelvis perrong. Öppna dörren på tåget. Ta sig in i tåget. Hitta ett ledigt säte.

Andra grenen handlar om återbruk och kallas scrapyard. Här ges fler poäng om lagen använt gamla saker i robotbygget i stället för att ha köpt nytt. Varje lag får för övrigt 10 000 kronor att köpa delar för. Tredje deltävlingen är publikens pris. Man får ge omdöme om roboten är attraktiv, inte skrämmande och om den känns tillgänglig och skulle användas på ett Resecentrum.

Gagnar medborgarna

Tävlingen kallas således Swearc, Sweden Autonomous Robot Challenge. S:t Kors är huvudsponsor och även Linköpings och Norrköpings kommun stöttar liksom företaget Demola, där Marcus André jobbar. Demola finns i Norrköping Science Park och arbetar på olika sätt med att knyta ihop studenter och företag, precis det tävlingen också är tänkt att göra. Fredrik Löfgren studerar till civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik på Linköpings universitet.

– Det här är första året tävlingen arrangeras och vi valde temat resa och transport. Vi vill att tävlingen ska utökas efterhand och kanske bli både nationell och internationell. Till nästa år har vi spånat om att ha säkerhet i bostadsområden som tema. Tanken är att de teman som väljs ska gagna medborgarna.

Fritt fram att bygga

Ett av lagen, kallat Horizon, är en handfull studenter från Linköpings universitet som tar hjälp av ett par personer i Jönköping. Smålänningarna sköter hårdvaran, östgötarna tar hand om mjukvaran.

– Vi lär få jobba med roboten in i sista sekunden för att hinna med alla delar, påpekar Zacharias Nordström, en i laget.

– Det svåraste blir nog att få roboten att ta sig upp för ett 15 centimeter högt trappsteg, gissar Tore Haglund. Bygget är ännu i sin linda. Det mesta konstrueras parallellt, design, prototyp, mjukvara. Roboten får inte vara så hög och ska kunna ta sig igenom en 60 centimeter bred dörr.

– Annars är det fritt fram hur vi vill bygga den, konstaterar Erik Örjehag.