• Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist är glad över tillväxten i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Norrköping ökar mer än Linköping

Linköpings befolkning fortsätter att växa och någon gång i höst når man 150 000 invånare men grannkommunen Norrköping ökar betydligt mer, räknat såväl årsvis som kvartalsvis.

I befolkningsförändringsligan ligger nu Norrköping på nionde plats medan Linköping hamnar på en mer blygsam placering, nummer 14.

Syskonbråk

Fjärde storstadsregionen går nu tillsammans in i en rekordstark befolkningsökning under kvartal ett. Norrköping ökar med 375 personer och har ett födelseöverskott på 61. Detta kan jämföras med Linköpings folkökning som landar på 338 innehållande ett födelseöverskott på hela 129. Även om det numer råder borgfred mellan de båda trätobröderna, Norrköping och Linköping, så finns det ett konstruktivt konkurrensförhållande som speglas i respektive kommunstyrelseordförandes kommentarer.

– Det är jätteroligt att vi har den här kraftiga befolkningsökningen just nu. Det är också extra roligt att ökningen består av höga födelsetal och att folk flyttar till Norrköping för att de får jobb här, säger Lars Stjernkvist och hugger samtidigt in mot inlandet.

– När våra kommuner konkurrerar mot någon utanför länet då är vi som ett syskonpar och står sida vid sida, men det är välidgt roligt att vara bättre än vad ens syskon är. Det vet alla barn som har syskon.

När studenterna kommer

När det gäller Linköping är det födelsenetto och flyttnetto gentemot utlandet som slår igenom positivt i statistiken. I Norrköping är det främst flyttnettot från utlandet samt inflyttning från resten av Sverige som står för ökningen. I förra mätningen ökade Norrköping mer än Linköping och den trenden håller i sig även under det första kvartalet 2013. Studenternas in- och utflyttning spelar en stor roll i Linköpings befolkningsförändringar. I maj/juni flyttar drygt 1 500 människor ut från stan och kommer inte tillbaka i statistiken förrän i september/oktober. Om Linköping ska kunna hinna ifatt Norrköping i årsförändringen får man alltså vänta till november för att se om man lyckas med det.

– Jag är glad att det går framåt i regionen. Vår lilla inbromsning i inflyttning beror främst på att bostadsbyggandet står nästan stilla på grund av bullerfrågan. Men vi har ett väldigt starkt födelsetal i Linköpig. Vi har dessutom tillgång till jobb. Förra året fick över 700 nya jobb och vi har också gott om färdig, planberedd mark för byggnation om bara regeringen tar sitt ansvar i bullerfrågan, konstaterar Paul Lindvall.