Nöjda företagare

Sveriges Kommuner och Landsting har nyligen presenterat sin rapport om hur företagare uppfattar kommunens myndighetsutövning. För Norrköpings kommun har både NKI (nöjd-kund-index) och ranking förbättrats.

Rapporten visar att det finns ett starkt engagemang för företagsfrågor bland Sveriges kommuner och att företagarna samtidigt blir allt nöjdare med kommunernas service. Norrköpings kommun har i år både förbättrat sitt NKI och nått en bättre placering i rankingen.

Alla berörda

Företagarna i Norrköpings kommun ger varierande betyg till de olika myndighetsområdena. Högst NKI får Brandtillsyn med ett värde på 81 (rikssnitt 76). Lägst NKI tilldelas Markupplåtelse med ett värde på 59 (rikssnitt 67). Största ökningen från förra mätningen ses på Miljö- och hälsoskydd som ökat 6 enheter till 69 (rikssnitt 68). På servicesidan är företagarna i Norrköpings kommun mest nöjda med bemötande (71, rikssnitt på 75), tillgänglighet (69, rikssnitt på 72) och rättssäkerhet (72, rikssnitt på 70).

Alla förvaltningar som är berörda av SKL:s undersökning har gått igenom rapporten och använder den som ett underlag i sitt fortsatta förbättringsarbete.