Nedläggning av ADSL-stationen

Under början av 2000-talet tecknade bolaget Quadracom avtal med Motala kommun om att driva en så kallad operatörsneutral plattform för ADSL.

Nu löper det avtalet ut och detta innebär att vissa hushåll i kommunen från och med den 30 juni 2015 behöver hitta en alternativ lösning för sin internetuppkoppling. Den som är berörd av förändringen kommer i god tid att bli kontaktad av sin operatör.