NCC och Bostadsstiftelsen Platen i strategiskt samarbete

NCC har inlett ett strategiskt partneringsamarbete med Bostadsstiftelsen Platen i Motala. Parterna ska tillsammans genomföra olika nybyggnadsprojekt i och kring staden under minst fyra år.

Motala växer och kommunen behöver fler bostäder. Partneringsamarbetet mellan Bostadsstiftelsen Platen och NCC är tecknat utifrån stiftelsens planer kring fyra olika byggrätter i och runt staden. Arbetet befinner sig just nu i planeringsskedet för det första projektet kallat Gamla stan som beräknas starta vid årsskiftet 2017/2018.

Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Eventuell orderregistrering kommer att ske löpande inom affärsområdet Building. Tillsammans ska de möjliggöra utvecklingen av fler attraktiva bostäder i Östergötlands sjöstad nummer ett.