När framtiden låg framför oss

Nu så här på hösten flimrar minnen från barn-och ungdomstiden förbi. Då på 1960- 0ch 1970 talet var grundskolan ett nödvändigt ont för killar som hade svårt att sitta still. Skolgympan var bra så länge man fick hålla på med bollsporter och en plåga när man drillades i redskapsgymnastik. Skolan filosofi med gymnastiken hade ett uttalat hälsoperspektiv men inte mycket mer. Mest längtade man att matte och fysiklektionerna skull ta slut så att man fick springa för att spela fotboll eller titta på när de stora grabbarna spelade.

Positiv utveckling

Idrotten har utvecklats enormt på alla områden inte bara i prestationshänseende och utvecklande av den hälsofrämjande aspekten utan också i ett mer socialt perspektiv.

Anders Mäki klubbdirektör i LHC berättar för Östergötlands Närings liv om klubbens stora åtagande inom verksamhet som ligger utanför rinken. Nyligen har man tillsammans med Linköpings kommun bjudit in Idrotten i till en ny högstadieskola med tydlig idrottsprofil. Idrottsprofiler har det funnits länge men då kanske bara som ett alternativ för att kunna hinna med både undervisning, läxor och träning/matcher.

Nu går Mäki ett steg längre där han och klubben vill skapa en idrottskultur i staden. Man har avundsjukt tittat på kommuner som Malmö och Skellefteå bland andra. Man vill också överföra den pedagogik som idrotten har när den är som bäst. Planering, drivenhet och höga men realistiska mål ska prägla skolan på Linköpings Stadion nu till hösten 2016.

Inte nog med detta

Hockeyklubben har dessutom ambitioner på fler områden än skolområdet. Man jobbar aktivt med antidrog projekt, välgörenhet och stöd till människor i nöd.

LHC deltar genom SHL med alla fjorton klubbar i en insamling till förmån för Unicefs arbete för barn på flykt. Insamlingskampanjen går under namnet ”Det handlar inte om hockey”. Mycket lovvärt initiativ. Av de enorma flyktingvågor som rör sig på jordklotet kommer endast en rännil till Sverige. Vi lever i ett rikt välfärdsland och vi kan ta ett större ansvar om all gör så gott de kan.