Musiklinjen får respit

Innan jul kom det förslag på att man var tvungen att göra något åt Vadstena Folkhögskolans dåliga ekonomi. Ett av förslagen var att lägga ner den välkända musiklinjen men nu ser det ut att den får respit ännu ett år.

Vadstena folkhögskola har länge dragits med en sviktande ekonomi som så många andra folkhögskolor, men huvudmannen Linköpings stift har signalerat att man nu är tvungen att vidta åtgärder som gör att det blir plus på kontot.

– Det tillsattes en utredning och resultatet av denna fick vi i slutet av november, berättar Karin Nyström som är rektor för just Vadstena Folkhögskola och fortsätter:

Lägg ner musiken

– Där kom man fram till att, som en av många åtgärder för att få en bättre ekonomi skulle man lägga ner musiklinjen och det hör dessutom till saken att den är väldigt kostsam att driva då mycket av den undervisning som bedrivs är enskild. Men när det gäller den dåliga ekonomin och hur man ska få trenden att vända är det bara en åtgärd av flera. Orsaken till det dåliga resultatet är, bland annat, att fastigheten man huserar i är kostsam att ha hand och att driva.

Kvar ännu ett läsår

På styrelsemötet den 13 februari beslutades dock att musiklinjen får leva kvar ännu ett år samtidigt som det tillsätts en ny utredning kring finansiering och huvudmannaskap. Styrelsen beslutade även om en rad åtgärder för att få folkhögskolans budget i balans. Målet är att det vid vårterminens slut 2016 finns en ny plattform för musiklinjen att agera utifrån. Styrelsen beslutade även om en rad åtgärder för att få skolans ekonomi i balans under 2016. Det handlar om kostnadsbesparingar, effektiviseringar och försök att avyttra fastigheter, men även om intäktsökning i verksamheten. Huvudmannen, Linköpings stift, bidrar med över en miljon varje år och det har de ingen avsikt att upphöra med har biskop Martin Modéus låtit meddela.

Startade 1989

Musiklinjen i sin nuvarande form initierades av Ingrid Haking Raaby och Anders Peterson redan 1989. Genom åren har den utbildat otaliga sångare, pianister, kyrkomusiker och pedagoger som idag verkar professionellt både i Sverige som utomlands. Musiklinjen utgör en stark rekryteringsbas för landets musik- och operahögskolor och spelar en betydande roll för många institutioner.Det är även från dessa som en stor del av de protester mot den befarade nedläggninen kommit.