Möts över en lunch

Den framgångsrika mötesplatsen Lunchklubben som verkat många år i Norrköping startar nu även i Linköping. Ett nätverk för både näringsliv, samhälle och universitetet.
Den 18 januari invigdes Lunchklubben i Linköping med föredragshållare Anders Persson, professor vid CMIV – Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. Anders Persson flyttar hela tiden fram gränserna för vad som är möjligt inom virtuell bilddiagnostik. Tvärvetenskaplig forskning mellan teknik och medicin som bland annat påvisar hjärtsjukdomar och minskar stråldoserna. En forskning som kommer att ha en avgörande betydelse för sjukvården både i Sverige och världen i framtiden. lunchklubben är mötesplatsen för alla som vill knyta nya kontakter och lyssna på spännande forskning från Linköpings universitet. Återkommande en gång i månaden, både i Linköping och Norrköping.