• Mötestorget är tänkt attunderlätta för bättre affärer. Foto: Per Johansson

Mötestorget ska underlätta för matchning

Den 12 november får Linköping en ny mötesplats för regionens konferensanläggningar och konferensköpare.

Ett av de stora problemen i branschen är att beslut om konferenser och möten fattas på så många olika sätt och på många olika nivåer i organisationer och företag. Det gör avslutsprocesser och marknadsföringsprocesser svårare och komplexare än i andra branscher.

Kunskapsökning

Mötestorget är tänkt att underlätta bättre affärer i branschen och ge ökad kunskap.

– Det är svårt att identifiera, hitta och möta beslutsfattare, ibland är det vd som beslutar om en konferens, ibland är det någon annan i organisationen, säger Marie-Louise Lindahl, konferenschef på Gränsö slott Konferens i Västervik, som är en av deltagarna på Mötestorget. Hon hoppas mycket på att få en etablerad mötesplats just i Linköping.

– Det är regioncentra och en mycket viktig marknad för oss, därför är det här ett bra initiativ, vi behöver kunna träffa varandra för att kunna bli effektivare och bättre tillsammans, säger hon.

– Mötestorget som redan är etablerat med stor framgång i Stockholm, tar vi nu vidare till Konsert & Kongress i Linköping, säger Linda Rivera, arrangör för Mötestorget på branschtidningen Konferensvärlden.

Mötestorget startade 2010 i Stockholm och gjorde succé direkt med 35 utställare och över 600 konferensköpare. Mötestorget är idag ett etablerat och populärt endagsevent för mötesbranschen i Stockholm.

– Meningen är att vi ska etablera Mötestorget på samma sätt i Linköpingsregionen, säger Linda Rivera.

Enbart för branschfolk

Mötestorget är en exklusiv mötesarena för de som bokar, arrangerar och köper konferenser, event, talare och artister. Som besökare kan du hitta anläggningar, aktivitetsanordnare, talar- och artistförmedlare och bli inspirerad inför nästa konferens.

Mötestorget är ett slutet event för konferensköpare. Det är kostnadsfritt och alla som arbetar med att boka konferenser och möten är välkomna.

– Vi vänder oss uteslutande till de som arbetar med konferenser och möten och räknar med minst 200 besökare under dagen. 25 anläggningar och aktörer ställer ut. Kvalitet och effektivitet är viktigare än många besökare, säger Linda Rivera.

– På konferensmarknaden är det lika viktigt att du är en bra köpare som bra säljare. Produkten här är ju själva mötet, att mål och syfte uppnås, då blir båda parter nöjda. Mötestorget är till för att vi ska kunna höja kvalitet och inte bara göra fler utan bättre affärer.