Motala Train sålt till storföretag

Alstom, en av världens största aktörer inom järnvägsmarknaden, köper Motala Train från Motala Verkstad Group. I Norden är Alstom en ledande aktör inom järnvägsindustrin och arbetar i nära partnerskap med sina kunder. Alstom Transport har cirka 30 000 anställda i 60 länder.

- Vi bedömer att Alstom är en långsiktig och stabil ägare med en stor kompetens inom tågverksamhet som ger goda förutsättningar att driva verksamheten vidare, säger Björn Lifvergren, VD Motala Verkstad Group AB, i ett pressmeddelande.

Växa så in i Norden

Enligt Per Öster, Managing Director Alstom Nordics, är förvärvet av Motala Train ett led i Alstoms ambition att växa på den nordiska marknaden.

Motala Train kommer inledningsvis att vara ett eget bolag inom Alstom under integrationsprocessen med Alstom Transport AB. AB Motala Verkstad och FM Industri är de bolag som blir kvar i Motala Verkstad Group AB.

- Nu kan vi satsa ännu mer fokuserat på vår industriella verksamhet och stärka affärerna inom våra kundsegment. Vi har ambitionen att växa organiskt och är även öppna för intressanta företagsförvärv i syfte att bli en ledande aktör inom kvalificerad maskinbearbetning, svets och montage av stora, tunga system och komponenter , säger Björn Lifvergren.