• Susanne Bergman

Mogna ledare - fallfrukt eller framgång?

Mogen ledare sökes!

Du ska god livsbalans (inte jobba för mycket), ha en rik fritid och ett bra familjeliv. Framför allt bör du ha en förmåga att se andra och känna stark empati samt vara oerhört intresserad och nyfiken på vad andra har att säga (mer än på vad du faktiskt själv vill förmedla). Vi vill att du ska ha god självinsikt och vara medveten om dina egna tillkortakommanden, samt vara starkt medveten om dina värderingar och kunna kommunicera och leva efter dem. Känner du igen dig här, då är det dig vi söker. Välkommen med en ansökan! Det går bra att skicka ett långt personligt brev direkt till vår VD. CV tar vi vid senare tillfälle.

Efterfrågan

Ja vilka ledare är det man efterfrågar idag och vilka ledare lyckas? Är det verkligen de bästa som kommer fram genom de rekryteringsrutiner och sökord som finns? Visst känner vi mer igen oss i beskrivningar som ekonomisk medveten, visionär, strategisk och målrinriktad, kan arbeta under högt tempo och prestera resultat. Att retoriskt förföra och förmedla det man kan och vill leder ofta till arbete. Men är det dessa ledare som har framgång på sikt och ger det resultat som bär? Vart kommer empati, mognad och förmåga att se andra in som viktiga kompetenser? Vart kan man läsa om ledaren vars förmåga att hantera sin livsbalans är avgörande? Faktiskt finns det engelsk forskning på att detta är kompetenser som skapar både framgång och hållbarhet. Förvånad? Var inte det.

Framtiden har bara börjat

Resiliens i ledarskapet forskades fram av forskaren Andrew Kakabadse, vid Cranfield University som just definierat 6 kompetensområden som skapar ett hållbart ledarskap som ger resultat.

1. Mål och kompassriktning. 2. Hantera utmaningar och motstånd med bibehållen kurs. 3. Medvetenhet om värderingar. 4. Livsbalans.5. Empati och intresse för andra.

6. Självinsikt och självkontroll. Dessa kompetenser visade sig vara avgörande för att leda under svåra förhållanden och ändå lyckas. Resiliens i ledarskap handlar om förmåga att hålla kursen och trots utmaningar och motstånd ändå föra skeppet i hamn. Det betyder tänjbarhet och förmåga att hålla ut och klara i svåra situationer med bibehållen kurs.

Om detta är sant så är det dessa kompetenser vi kommer att se i kommande platsannonser. Vid sidan av att utveckla ledare i ekonomisk medvetenhet och strategiskt tänkande står självkännedom och konsten att förstå andra på programmet. Ledarprogrammen syftar i betydligt större utsträckning till att utveckla personlig mognad. Är de inte mogna ännu så kan de bli. Mogna insiktsfulla och mänskliga, ja då är det långt ifrån fallfrukt. Det är ledare som står fast när det blåser och ledare som båda hanterar sig själv och andras känslodyningar när det verkligen gäller. Hård-mjuk skulle man kunna säga. Ja det är väl dags att börja träna då. På livsbalans till exempel.