• Ronny Mårtensson är vd för Åtvidabergs Sparbank som arbetar annorlunda är många andra banker. Man hänger med i teknikutvecklingen men har kvar kontor, många personliga möten och kontanthantering. Foto: Leif Larsson
  • Ronny Mårtensson berättar att 150-åriga Sparbanken i Åtvidaberg har många nöjda kunder och räknar med att finnas kvar länge. Foto: Leif Larsson

Modern bank som minns rötterna

Åtvidabergs Sparbank väljer en annan väg än många andra banker. – Vi följer med i den digitala utvecklingen men har kvar ena benet i traditionell bankverksamhet. Vi tror på det enskilda mötet med både privatkunder och företagskunder, understryker Ronny Mårtensson, vd.

Större banker stänger kontor, tar bort kontanter och styr kunderna mot det digitala. Åtvidabergs Sparbank har en annan affärsidé. Man är med på tekniktåget men glömmer inte dem som vill anlita banken på ett mer personligt sätt.

– De flesta kunder använder allt mer digitalt till vardags. Det som skiljer oss från andra är att vi har fler möten med kunden och det ingår i vår affärsidé. Vi följer kunderna i livet både när det går bra och när det går sämre. Våra företagsrådgivare kan kundens verksamhet och kan därför ge snabba och kompetenta råd. Både privat- och företagskunder vill ofta ha någon att bolla med när man exempelvis ska köpa hus eller en stor maskin, redogör Ronny Mårtensson.

Att kunderna gillar banken kan läsas ut på flera vis. Till exempel så har man 14 000 privata kunder i orten där 11 000 bor. Många från andra platser också således. Samma gäller företagskunderna som är 1 500, fler än vad som finns i Åtvidaberg. Fler indikationer på gillande finns.

– I den mätning som Svenskt kvalitetsindex gör så har vi de senaste fem åren varit bland de tio banker som kunderna är mest nöjda med. Vi får också beröm av kunder som kommer in i banken, säger Ronny Mårtensson.

Inga ägare

Åtvidabergs Sparbank är en av 60 enskilda sparbanker i Sverige och tillsammans äger man tio procent av Swedbank och köper också all IT av Swedbank.

– Det är den enda affärskopplingen. I övrigt bestämmer vi själva över våra egna affärer, ekonomi och budget, påpekar Ronny Mårtensson.

Åtvidabergs Sparbank kan liknas vid en stiftelse, ägare saknas och det är huvudmän som fattar de yttersta besluten, som att välja styrelse.

– Vi har 28 huvudmän, 14 utses av kommunen och dessa 14 utser 14 till. Det är ett tvärsnitt av goda medborgare på orten. Från styrelse och neråt fungerar vi som större banker förutom att alla beslut fattas lokalt, förklarar Ronny Mårtensson.

Utan ägare med utdelningskrav väljer banken att i stället årligen satsa cirka tio procent av nettovinsten på aktiviteter i Åtvidaberg. Man är med och finansierar Näringslivscentrum och stöttar flera projekt. Ett exempel är Livsstil, ett antidrogprojekt riktat mot ungdomar som gjort att alkoholkonsumtionen minskat. I tre somrar har man finansierat simskola där 100 förstaklassare lär sig simma och i flera år har omkring tio högstadieelever kunnat gå sommarskola för att nå behörighet till gymnasiet.

– Vi satsar på saker som ligger oss varmt om hjärtat. Inte för att få uppmärksamhet utan på sådant vi gillar och tror gör nytta, klargör Ronny Mårtensson.

Kontoret blir kvar

Han trivs med sitt jobb, hans 15 år i banken är hans längsta anställning. Under Ronny Mårtenssons tid har teknikutvecklingen gjort att personalstyrkan minskat från 25 till 15. Samtidigt har ekonomin i banken stärkts rejält.

– Att ha 15 anställda är mycket för en sådan här liten ort. Under överskådlig tid kommer inte personalstyrkan att minska. Vi är i dag kapitalstarka och solida, har en soliditet på 15-20 procent, vilket man bör ha.

Finns det en smärtgräns för hur många kunder som måste komma in på kontoret för att ni ska ha kvar det?

– Om vi inte har kontor så är vi inte en bank så det kommer att bestå i långliga tider. Många besök är bokade och vi är inte beroende av hur många spontanbesök det är. Men varje morgon innan vi öppnar står flera personer utanför och väntar, det är ett livligt kontor, berättar vd.

Han pekar på ytterligare en detalj som skiljer gentemot många andra banker.

– Vi är udda eftersom vi hanterar kontanter. I samhället är omkring 15 procent av handeln med kontanter och det är bra att mängden minskar, främst av säkerhetsskäl, men så länge kontanter finns så är det logiskt att banken också har det.

150 år till

Åtvidabergs Sparbank grundades 1867 som Bankekinds Härads Sparbank och låg från början vid Fillingerakan mellan Åtvidaberg och Linköping. Sedan 1987 finns banken under sitt nuvarande namn i centrala Åtvidaberg. Ronny Mårtensson är blott den sjätte vd:n. Varken bank eller ledarskap är dagsländor.

– Det är häftigt att banken varit med så länge. Man lånar ledarskapet och förhoppningsvis lämnar över en bank som är lite bättre än när man började. Vi vill bidra till att Åtvidaberg utvecklas och vara en bra bank för orten, det vi varit i 150 år.

I 150 år till kanske?

– Ja, varför inte, avrundar Ronny Mårtensson med ett leende.