• Eva Rådeström tycker maten och odling är en viktig del i företagandet i Mjölby. Foto: Patrik Ekström
  • Eva Rådeström är Tillväxt och Näringslivschef i Mjölby. Foto: Patrik Ekström

Mjölby växer

Eva Rådeström är Tillväxt och näringslivschef i Mjölby kommun. Hon tror på staden och kommunens möjligheter och berättar om en häpnadsväckande resa.

113 nya företag och 1089 nyinflyttade i kommunen bara i år. Det är siffror som talar för att rubriken du just läst stämmer mer än väl.

– Annat var det på 80 och 90-talen då befolkningen minskade med drygt 200 personer för varje år som gick. På fem år blir det 1 000 personer och en sådan minskning är klart kännbar på flera sätt inte minst i form av skatteintäkter men också att stora företag som Toyota (Tidigare BT) och Väderstad Verken hade svårt att finna kompetent personal, berättar Eva Rådeström då vi just slagit oss ner i den centralt belägna gallerian ”Kvarnen” som även den genomgott en välgörande metamorfos och numera är både fräsch och inbjudande.

Tydligt uppdrag

– När jag började här som marknadschef år 2000 var mitt uppdrag ganska tydligt och gick ut på att minska och vända den negativa befolkningstrenden så att vi blev flera i kommunen istället för färre. Att sedan Mjölby valde att anställa en marknadsansvarig redan för tretton år sedan var då lite annorlunda då man på de flesta kommuner hade informatörer. På det sättet tycker jag att Mjölby kommun varit framsynta. Att man vågat prova nytt. Egentligen har man ju bara två saker att välja på. Antingen så accepterar man det som sker eller också försöker man att ändra på det.

Politisk enighet

Eva Rådeström är noga med att påpeka att man har ett bra samarbete med företagen i Mjölby, att det finns en politisk enighet om att näringslivsfrågor är viktiga och att man arbetar utifrån det. Sedan den 1 augusti 2012 så har man organiserat sig på ett nytt sätt och Eva Rådeström är numera chef för både tillväxt och näringsliv. Till sin hjälp har hon 35 medarbetare i områdena ”Näringsliv”, ”Turism”, ”Landsbygd”, ”Marknadsföring”, ”Arbetsmarknad”, ”Integration”, ”Vägledning” och ”Internationella frågor”.

Stora och små företag

– Mjölbys näringsliv är ser lite olika ut. Dels har vi stora företag som Väderstad Verken, Toyota och Runsven sedan finns det en och fåmansföretag och sedan får vi inte glömma de jordbruksföretag som producerar mat i stora mängder. Mjölby ligger som bekant i ett bördigt jordbrukslandskap och här odlas det spannmål och potatis i stora mängder. För att hylla den goda knölen finns det till och med en jättepotatis i en rondell. En något omdiskuterad sådan.

En het potatis

– Jo, vi får både ris och ros för den men en sak är säker. De dryga 2 miljoner fordon som passerar lär inte glömma den första taget, skrattar Eva och vi låter saken bero och konstaterar att Mjölby är på rätt väg, att det händer mycket och att framtiden ser ljus ut.