Mjölby precis under snittet

Insikt är ett instrument att mäta servicen hos en kommuns olika förvaltningar. Mjölby kommun hamnade precis under snittet när det kommer till olika myndighetskontakter av olika slag.

Mjölby kommun har som mål att tillhöra 25 procent av bästa kommunerna i Sverige när det gäller det lokala företagsklimatet. Därav deltar kommunen i Insikt, en mätning som utförs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Målet nås inte denna gång och Mjölby hamnar på plats 123 av 189 deltagande kommuner. Det är företag som under 2012 haft ett myndighetsärende avseende brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd som har fått en enkät att besvara.

Företagen sätter betyg

– Företagen har fått betygsätta kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet, säger kommunchef Dag Segrell i ett pressmeddelande. Nu ska rapporterna presenteras för Kommunstyrelsen som är beställare av analysen. Sedan fortsätter arbetet med att förbättra oss ytterligare så att vårt långsiktiga mål uppnås, avslutar Dag Segrell.