• Miljöminister Lena Ek framför den nya reningsanläggningen på Händelö. Foto: Kajsa Nilsson
  • Genom röret transporteras koldioxiden direkt in från Lantmännen Agroetanols fabrik. Foto: Kajsa Nilsson
  • Lantmännen Agroetanols vd Bengt Olof Johansson ser fördelar för både miljö och företagets ekonomi. Foto: Kajsa Nilsson
  • Nu kommer etanolfabrikens koldioxidutsläpp minska rejält och slutprodukten blir således renare. Foto: Kajsa Nilsson

Minskade koldioxidutsläpp

Aga Gas och Lantmännen Agroetanol öppnar nu sin gemensamma koldioxidfabrik på Händelö, en investering på omkring 200 miljoner kronor. Koldioxidfabrikens placering i anslutning till Lantmännens befintliga etanolanläggning gör det möjligt att genom ledningar transportera etanolindustrins överblivna koldioxid till nya fabriken och rena den för att kunna sälja vidare ut i handeln.

Att ta vara på koldioxiden är en stor vinst, inte bara för företagen utan också för miljön. Det konstaterar Lantmännen Agroetanols vd Bengt Olof Johansson.

– Tidigare har vi bara släppt ut koldioxiden i luften men nu kan vi ta vara på den och samtidigt tjäna pengar på det. Vår etanol har tidigare släppt ut omkring 70 procent mindre koldioxid än bensin, nu kommer den att släppa ut 95 procent mindre koldioxid än bensin, berättar han.

Minimerar restprodukter

Etanolindustrin drivs av spannmål, till största del av vete, och på tre kilo vete får man ut ett kilo djurfoder, ett kilo etanol och ett kilo koldioxid. Med den nya fabriken kommer det inte vara några restprodukter av etanolindustrin eftersom koldioxiden transporteras med rör direkt in till reningsverket precis bredvid, på så vis blir etanolen renare.

Koldioxiden renas och omvandlas till flytande form och säljs sedan vidare till framför allt kolsyrepatroner till läsk, kolsyrat vatten och liknande produkter samt livsmedelsgas för att behålla fräschören i plastförpackade matvaror. Den nya verksamheten ligger under aktiebolaget Norlic och har två anställda. Resten sköts genom fjärrstyrning från annan ort.

Imponerad minister

Vid bandklippningen under invigningsdagen den 10 september var Sveriges miljöminister Lena Ek på plats. Hon kommer själv från Östergötland, närmare bestämt Valdemarsvik, och är imponerad av utvecklingen.

– Jag har som miljöminister försökt att ha en miljöpolitik som ger win-win-win-situationer, alltså att det skapar bättre miljö, bättre hälsa och bättre ekonomi. Och det här är precis en sådan win-win-win-situation. Det här är unikt och anläggningen har kapacitet att täcka hela Sveriges behov av kolsyra. Att använda en avfallsprodukt från etanolproduktionen till att göra en industriprodukt genom koldioxid är väldigt smart och det stabiliserar Aga och Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Som miljöminister tycker jag att det är bra med miljövänlig och hållbar produktion på det här viset. Och som östgöte är jag glad att det stabiliserar jobben i Östergötland, säger hon och lyfter fram fördelarna lokalt.

– Östergötland är den stora vinnaren, inte minst för att det skapar jobb i hela länet. Mycket av råvaran som används till etanolindustrin kommer ifrån Östergötland och mycket av bränslet till fjärrvärmen produceras i här. Spillvärmen från fjärrvärmen värmer etanolfabriken och etanolfabriken förädlar spannmålet så att allt tas tillvara. Det innebär att det skapar jobb över hela länet och samtidigt är det väldigt ny och modern teknik, säger hon entusiastiskt.

Högsta klimatmålen

När det begav sig var Lena Ek inblandad i planeringen av den nya etanolfabriken, trots att hon inte var en av de drivande. Nu arbetar hon med att Sverige ska uppfylla sina höga klimatmål. Att ha de högsta målen i världen skrämmer inte miljöministern, tvärtom.

– För åtta år sedan fanns det inga klimatmål i Sverige men Alliansregeringen har bestämt att vi ska minska växthusgasutsläppen med 40 procent till år 2020, vi ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och vi ska vara klimatneutrala till 2050. Det är världens högsta mål men vi kommer att klara det, avslutar hon.