• Zeljko Jajic, Göran Brodd och Mona-Lisa Brodd visar upp den radiostyrda gräsklipparen Spider, en trimmer och en städmaskin, några produkter i den stora park av inomhus- och utomhusmaskiner som Miljömaskiner säljer. Foto: Leif Larsson
  • Göran Brodd framför en modell av Wille. Maskinen kan bland annat klippa gräs och röja snö. Miljömaskiner har haft affärer med det finska företaget Wille i 20 år. Foto: Leif Larsson

Miljömaskiners omdaning - ett lyckat drag

För ett år sedan rekonstruerades företaget Miljömaskiner AB kraftigt. – Det går väldigt bra. Så här bra har det aldrig sett ut. Vi har pratat om att anställa fler, påpekar Göran Brodd som äger företaget tillsammans med hustrun Mona-Lisa Brodd.

Det är således skillnad mot för ungefär ett år sedan då man gjorde sig av med personal och då en del i företaget, maskiner till golfbanor, var olönsam. Golfdelen avlägsnades och satsningen på maskiner för skötsel av inomhus- och utomhusmiljöer intensifierades. Ett lyckat drag.

– Omsättningen har ökat det senaste året och vi har nu byggt till en 300 kvadratmeter stor lokal som ska hysa reservdelar. Den delen låg tidigare i Örebro.

Det 21-åriga företaget fanns ursprungligen i Örebro. För tio år sedan flyttades det mesta till Linköping och nu ska allt finnas i den östgötska residensstaden.

Röjer och klipper

Miljömaskiner AB köper in maskiner som röjer snö, klipper gräs och andra skötselåtgärder som behövs i utemiljöer såsom gator, parker och ytor hos fastighetsbolag. Maskinerna säljs sedan vidare till andra företag, allt från enmansbolag till jättar som Saab och PEAB. Även kyrkor ingår i kundbasen. Brodd-bolaget hyr också i viss mån ut maskiner.

– Det är inga unika maskiner vi säljer men vi har höga miljökrav på våra leverantörer. Vi vill ha det senaste inom miljöområdet, förklarar Göran.

Företagets namn förpliktigar förstås och Göran anser att ett miljötänk behövs i dag för att vara konkurrenskraftig. Han är dock lite besviken på att småföretag i ett sammanhang inte stöttas av kommunen.

– Andra kommuner, exempelvis Örebro, har miljöutbildningar och diplomeringar för småföretag. Det ger extra poäng vid upphandlingar och Linköpings kommun borde hjälpa småföretag med det här.

Även städ

Miljömaskiner säljer också alla möjliga typer av städmaskiner för inomhusbruk.

– Den delen står för cirka 30 procent av företaget. Marknaden för städmaskiner har ökat mycket på senare år och den fortsätter att öka, klargör Mona-Lisa Brodd.

Familjeföretaget, där även sonen i familjen, Patrik Brodd ingår, köper in från många håll och flaggskeppet heter Wille, ett finskt företag som Brodd-bolaget haft affärer med i 20 år.

– En modell som heter 455 har vi sålt mycket av, det är en mellanstor maskin. I vår kom de med en nyhet, en maskin med beteckningen 265. Den tror jag mycket på. Den är stark, smidig och man sitter nära redskapet, förtäljer Göran.

Zeljko Jajic, som är anställd i företaget, visar en annan maskin, en radiostyrd gräsklippare som används på slänter. Namnet är Spider och nog påminner den om en spindel.

– En riktigt kul leksak, säger Zeljko och skrattar.

Även om den kan roa så är det i botten en nyttopryl. Göran berättar att entreprenören Johan Franzén köpt 80 000-kronorsmaskinen och använt den väldigt mycket, man låter den gå i skift.

– Vi har slitit i många år med att marknadsföra den utan att lyckas. Men plötsligt släppte det och i år har vi sålt 15-20 stycken, omvittnar maskinsäljare Brodd.

Framöver står inga nya nischer på agendan?

– Nu ska vi hålla på med det befintliga. Vi kan och ska öka servicegraden på reservdelar här i området eftersom lagret finns här i Linköping. Reservdelarna är en stor del i verksamheten. Exempelvis finns det 200 Wille-maskiner i Linköpingsregionen, det behövs en hel del delar till dem, säger Göran Brodd, som ser optimistiskt på framtiden.

För även om han medger att det går upp och ner, ofta beroende på konjunkturen, så kommer Miljömaskiner alltid ha god chans att leva vidare. För det faller ju snö, gräs växer, det blir smutsigt på gator och i hus.

– Det är det som är grejen, säger han om sin bransch.