Miljarder saknas

Bredbandsutbyggnaden i Sverige halkar efter.
40 miljarder kronor saknas för att nå statens mål. Samtidigt erbjuder bara fyra av tio kommuner enklare digitala tjänster i välfärden, hävdar Svenska stadsnätsföreningens vd Mikael Ek och dess ordförande Karin Ahl på DN-debatt. De båda anser att regeringen måste ge kommunerna stödet de behöver för att målen ska nås. Dit hör även ”tydliga rekommendationer” om vilka digitala tjänster kommunerna ska ha.