• Ulf Wixtröm är handläggare för mikrobidraget som små företag på landsbygden kan söka. Varje år finns en miljon kronor att tillgå hos Region Östergötland men hittills har bara hälften av pengarna gått åt. Fler företag kan således ansöka och få bidrag. Foto: Leif Larsson

Mikrobidraget utvecklar småföretag

Mikrobidrag på upp till 30 000 kronor finns att söka för små företag på den östgötska landsbygden. – Förra året tog vi 20-22 beslut om bidrag och det ser ut att bli något liknande i år. Vi har utrymme för att bevilja mer, förklarar Ulf Wixtröm, handläggare av mikrobidrag på Region Östergötland.

Mikrobidraget sköttes tidigare av länsstyrelsen i några år men sedan 1 januari 2015 har Region Östergötland ansvaret. Bidraget är ett statligt stöd och Region Östergötland har haft en miljon kronor att bevilja per år men bara hälften av pengarna delades ut i fjol och det verkar bli samma visa i år. Ulf Wixtröm efterlyser därför fler ansökningar.

– Det är svårt att nå ut med information att bidraget finns. Men det är viktigt att stötta småföretag på landsbygden och även om bidraget inte är så stort så vet jag att det hjälpt att utveckla företag, påpekar han. Mikrobidraget skiljer sig väsentligt från andra stöd. Det är inte så stort, mellan 11 000 och 30 000 kronor kan beviljas. De finns flera kriterier för vilka som kan söka. Det ska vara små landsbygdsföretag (som landsbygd räknas orter upp till 3 000 invånare) och sökanden ska ha minst 50 procent försörjning från företaget som också ska vara registrerat. Hobbyföretag nobbas.

– Till andra stöd är det ofta lång handläggningstid och tungt ansökansförfarande. Med mikrobidraget är det tvärtom. Ansökan är enkel att göra och beslut om bidrag kommer två veckor efter att ansökan skickats in. Pengarna betalas ut när man redovisar fakturor för sina utlägg, konstaterar Ulf Wixtröm.

Går till investeringar

Det finns fler regler kring stödet. Jordbruks-, transport- och entreprenadsföretag kommer inte i fråga. I övrigt finns inga restriktioner vad gäller branscher. Däremot kontrolleras lokal konkurrens.

Stöd ges exempelvis inte till en frisör som vill etablera sig på en liten ort där det redan finns en frisör. Mikrobidraget ska gå till investeringar i företaget. Det kan handla om maskiner, utrustning, kompetensutveckling och marknadsutveckling. Investeringarna ska ha en avskrivningstid på minst tre år.

– När vi beslutar om stödet så tittar vi på om företagaren har förutsättningar att lyckas och att man inte tar för stora ekonomiska risker. Man kan söka bidraget en gång per år och hittills har några få företag fått pengar två gånger. Omkring 80-90 procent av de som söker är kvinnor och turismföretag är den vanligaste ansökaren. Till de ovanliga hör den kvinna och konstnär som beviljades pengar för att resa till New York där hon fått ett avtal med ett galleri.

– Vi är breda och flexibla när det gäller stöttningen, bedyrar Ulf Wixtröm. Ambitionen är att fortsätta med mikrobidraget framöver och förhoppningsvis kunna öka bidragsvolymen. – Men tanken är inte att få ut så mycket pengar som möjligt utan främst att hitta de företag där bidraget kan göra nytta. De som är intresserade och kanske osäkra på om de kan få bidraget kan gärna ringa mig för mer information, säger Ulf Wixtröm och tillägger.

– Jag har jobbat med olika stöd sedan 1996 och jag har aldrig varit med om så många nöjda som de som fått mikrobidraget.