• Ann-Charlotte Thorén, Johanna Köpsén och Kristina Svensson gläds över nya IT-utbildningen. Foto: Julia Kimell

Mer mjukvaruutveckling till Linköping nästa termin

Östsvenska yrkeshögskolan erbjuder i höst en helt ny tvåårig utbildning inom mjukvaruutveckling för inbyggda system i Linköping. Det stod klart när Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade årets beviljade yrkeshögskoleutbildningar.

ÖSYH som ägs av Östergötlands kommuner och Region Östergötland har i uppdrag att verka för riktade utbildningar som kan kompetensförsörja regionens näringsliv.

– Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som avgör om en utbildning får starta och finansieras eller inte. Enbart en gång om året kan ansökningarna som ska visa på regionens arbetskraftsbehov och branschens engagemang i de tänkta utbildningarna till myndigheten göras, och vi är glada att IT-utbildningen kan starta i Linköping nästa höst, säger Ann-Charlotte Thorén som är vd för ÖSYH.

– Det kan vara svårt att rekrytera de kompetenser som regionens företag menar att de behöver och då är Yrkeshögskolan en lösning, fortsätter Ann-Charlotte Thorén och poängterar att det också är företagen som bestämmer vad de studerande ska lära sig.

Arbetsgivarnas behov styr

I högteknologistaden Linköping är det IT-branschen som behöver näras, och de nu tre utbildningarna inom programmering och testning bedrivs på plats i Mjärdevi Science Park med de studerandes arbetsgivare och praktikplatser som grannar. Förutom den nya IT-utbildningen fick tre pågående tvååriga utbildningar klartecken för ytterligare två klasser vardera, nämligen Kvalificerat inköp och upphandling och Drifttekniker inom energiteknik i Norrköping och på Turistakademin i Söderköping Management inom Hotell- och besöksnäringen.

ÖSYH är huvudmän för utbildningarna och fokuserar på samverkan med anställande arbetsliv och andra aspekter av kvalitetssäkring av utbildningarna – där det främsta målet alltid är att alla studerande ska få ett arbete efter examen. Skolan har utbildningar hos olika samarbetspartner i Linköping, Söderköping, Norrköping och Motala och har funnits sedan 2009.

Lång praktik

En tredjedel av utbildningen, som kan vara mellan 1 termin och 3 år, sker ute på arbetsplatserna. Det inte ovanligt att praktiken kan övergå i anställning. Närmare hälften av de som tar examen arbetar ett år senare på sin tidigare praktikplats.

En mätning bland de som tog examen 2012 visade att Östergötland är duktiga på att behovsanpassa utbildningar – 92 procent hade arbete efter examen och av dem var det 93 procent som hade ett arbete som det de utbildat sig till. Den nationella siffran är blott 65 procent.

– Att resultatet är signifikant bättre är bland annat tack vare samarbetet med den regionala kompetensplattformen. Tack vare det vet vi vad regionens olika branscher behöver och kan samarbeta vidare med arbetsgivare för att starta utbildningar.

Många avslag

Noterbart i år är att regionen inte fick någon ytterligare utbildning inom teknik och tillverkning trots att branschen är stark och betydelsefull här. Inte heller inom vårdområdet beviljades någon utbildning i regionen, trots att flera ansökningar lämnats in.

– Men vi är ändå mycket glada för de utbildningar vi fått – en fjärdedel av våra utbildningsansökningar blev beviljade. Trots att årets anslag till Myndigheten för yrkeshögskolan minskat och bara 20-25 procent av ansökningarna kunde godkännas.

Finns där ute

Närmast kan man träffa ÖSYH på YH-mässa i Norrköping den 10 mars och i Linköping den 11 mars. Mässan anordnas av ett regionalt nätverk av olika skolor som heter Yh4 och där kan den som är sugen på en ny yrkesroll få inspiration och information.

Ann-Charlotte Thoréns vd-jobb innebär att hon är ute och lyssnar in vilka behov näringslivet har och ser kommande år. Hon fokuserar också mycket på att berätta för näringslivet om Yrkeshögskolan som utbildningsform och hur de kan engagera sig för att säkra sin kompetensförsörjning.

– Mina kollegor Kristina Svensson och Johanna Köpsén är kontaktpersoner för utbildningarna. Det är de som arbetar tillsammans med våra utbildningsledare ute på utbildningarna, exempelvis med kvalitetssäkring och näringslivskontakter. De hanterar också kontakter med myndigheter och csn. Våra roller är lite likt en rektors. Det är kul och intressant att jobba med den här typen av utbildningar – en bra utbildningsform som passar de flesta.

FAKTA Östsvenska yrkeshögskolan (ÖSYH)

Ägs av kommunerna i regionen och finns i Linköping, Norrköping, Söderköping och Motala.

ÖSYH bedriver läsåret 2015-2016 16 yrkeshögskoleutbildningar.

De studerande på utbildningarna är mellan 20-55 år – grupperna är mer heterogena än på många andra typer av utbildningar.

Sista ansökningsdatum till höstens utbildningar är 15 maj.