Mediepolitikens hot och löften

Tidningsfarsoten fortsätter att härja i världen. Vid alla tidigare decennier som förståsigpåare har sagt att papperstidningen är död har det visat sig att det varit betydligt överdrivet. Hoten har historiskt sett kommit från tv, radio och nu på senare tid från den digitala världen.

De prenumererade papperstidningarna har överlevt genom åren men har på senare tid delvis ersatts av seriösa och lokala gratistidningar. Den utvecklingen är ju inte helt problemfri. De moderna gratistidningarna har insett att en lokal seriös journalistik är det bästa argumentet, tillsammans med räckvidd, för annonsförsäljning. Hoten idag för en nyhetsbevakande tredje statsmakt kommer från Google, sociala medier och från företagens egen information/reklamproduktion i form av hemsidor av varierande kvalitet.

Nya medieutredningen och framtiden

Det största hotet mot en redaktionell hantering av nyheter kommer dock från amatörer som leker journalister på nätet. Spåren från USA, där den nämnda utvecklingen ligger före, förskräcker. Så länge det saknas utgivningsbevis och publicistisk självsanering i form av branschens egna organisationer är en ”Tryckfrihetstradition” i fara. Den digitala utvecklingen går inte att stoppa och det är ej heller önskvärt. Mediehusen letar febrilt idag bland klickmonster och appar för att kunna behålla annonsörer och läsare som i sin tur är förutsättningar för att kunna betala en kvalitetsinriktad och fri journalistik.

En mediepolitik för framtiden

Regeringen har nyss gett direktiv till en ny medieutredning där en särskild utredare ska göra en analys av behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form ska upphöra.

I fokus för utredningen står ”Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort”. Stolta ord av regeringen och kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Frågorna har utretts förut men nu är hoten mot den professionella journalistiken större än någonsin. Därför är regeringens ansvar större än någonsin.