• Det svänger i golfbranschen. Tillverkarna av golfutrustning är pressade. Foto: Tommy Pettersson

Marknaden svänger i golfbranschen

Från att ha varit en utrustningsmarknad i ständig uppgång, tack vare ett ökat antal golfare, märks nu en tydlig förändring. Golfarna har under de senaste åren minskat, även om 2014 innebar en viss uppgång. Det i kombination med en lågkonjunktur har satt sina spår hos tillverkare, distributörer och återförsäljare. – Priserna på golfutrustning genomgår ett mindre stålbad, då tillverkarna blivit alltmer pressade. Marginalerna har sjunkit i alla led och golfaren betalar idag mindre pengar för sin utrustning än för 7 år sedan. Enligt affärstidningen Golf och affärer betalade den svenska golfspelaren i genomsnitt 249 kronor (cirka elva procent) mer för en driver för sju år sedan jämfört med idag. Under samma sjuårsperiod har konsumentprisindex i Sverige ökat med åtta procent enligt Statistiska centralbyrån. En studie av Sports Marketing Surveys Inc. från 2013 visar att golfindustrin i Europa totalt genererar intäkter på 15,1 miljarder euro till den europeiska ekonomin och att utrustningsbranschen svarar för 20 procent av den summan, dubbelt så mycket som exempelvis golfturismen. I Sverige uppskattas att branschen i fjol omsatte någonstans mellan 800 miljoner och en miljard kronor.

Internet allt viktigare

Internet har blivit allt viktigare och spelar idag en stor roll i golfarens val av köp av utrustning. Det har blivit enklare att jämföra priser både nationellt och internationellt samtidigt som golfaren har blivit mer påläst. Konkurrensen har under de senaste åren hårdnat och det har blivit allt svårare för de mindre golfbutikerna ute vid banorna att klara trycket från de stora golfvaruhusen utanför banorna. Kunderna är inte lika lojala som för några år sedan och det gäller inte bara lojalitet mot elbolag och banker utan också mot golfbutiker.

Det är inte lika självklart att handla i den golfbutik, som finns på klubben där golfaren är medlem. Antalet varumärken har minskat och mellan återförsäljarna och tillverkarna har klimatet hårdnat, vilket innebär att marginalerna krymper. Ett av branschen stora problem är också hastigheten på nya produktlanseringar, vilket får till följd att artiklarna bara kan säljas till fullpris en kortare tid innan det är dags för prissänkning. Detta gäller hela sortimentet av klubbor, skor, bagar, handskar och bollar.

Ljusning i sikte

Det finns dock ljusning i sikte då det sista året visar på en ökning av golfspelandet. Även om inte medlemsantalet har ökat nämnvärt på de svenska golfklubbarna, så sattes förra året ett nytt rekord i antal bokade golfrundor i Sverige. Det förändrade klimatet med tidiga vårar och därmed längre golfsäsong gör att återförsäljarna av golfutrustningar hoppas på en vändning i branschen.

– Det andas mycket optimism när man pratar med branschen just nu, både bland återförsäljare och tillverkare. Det känns viktigt att kunna sätta in de här positiva tongångarna på banken, för det har ju varit tuffare tider ganska länge nu, säger Anders Westerlund, projektledare för Nordic Golf Fair , till tidningen Golf och Affärer.

I Sverige säljs all golfutrustning via återförsäljare och inte direkt från tillverkaren, men en ändring kan vara på gång. Internationellt och speciellt i USA har tillverkarna börjat marknadsföra och sälja direkt till konsument via e-handel.