• Marianne trivs i Åtvidabergs näringsliv. Foto: Fanny Miles

Marianne Jansson har fått upp värmen

Efter två år på sin post som vd på Näringslivscentrum i Åtvidaberg början Marianne Jansson bli varm i kläderna. Hon menar även att näringslivet i Åtvidaberg mår bra.

Marianne Jansson har ägnat mycket av sina första två år som vd för Näringslivscentrum i Åtvidaberg med att göra en hel del fotarbete, det vill säga, hon har träffat många av företag på orten.

– Det är ett väldigt viktigt arbete att göra och kanske rent grundläggande men dialog med företagen är jätteviktigt för att utveckla verksamheten på Näringslivscentrum, säger Marianne Jansson då vi ses med varsin kopp kaffe i handen i ÖN:s nya lokaler i Linköping.

Detr går bra nu

– Det går bra för näringslivet i Åtvidaberg som har, bland annat, länets lägsta siffror när det kommer till ungdomsarbetslöshet. Det tycker jag självklart är mycket glädjande. Vi ligger bra till i de rankningar som Svenskt Näringsliv gör. Projektet ”Åtvidaberg satsar” är också något väldigt bra där ett 60-tal företagare, näringslivsfolk, kommuninnevånare och kommunala tjänstemän och politiker med idéer träffas för att jobba fram en framtidsutveckling för Åtvidaberg. Även om mycket är bra så finns det alltid saker att jobba på. Bland annat så finns det en del outhyrda lokaler i centrala Åtvidaberg vilket ser tråkigt ut och inte heller gör att det känns som vi har en levande stadskärna men jag vet att det finns de som har idéer om hur man ska kunna förbättra det, menar Marianne Jansson vidare. Projektet ”Åtvidaberg satsar” kommer att pågå under två år, mellan 2014 och 2015, och har sin grund i kommunens vision för 2020.

Mindre och medelstort

– Vi har många mindre och medelstora företag det går mycket bra för här i kommunen. Några är rena framgångssagorna kan jag tycka. Vi har även ett väldigt fint samarbete med Linköpings Universitet på många sätt. Det gör också att företagen här inte har särskilt svårt att hitta kompetent arbetskraft.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta i Åtvidaberg och med näringslivsfrågor. Det vill jag verkligen understryka, avslutar Marianne Jansson, vd på Näringslivscentrum i Åtvidaberg.