• Ny VD på Mantorp travbana behövs. Foto: Magnus Strömsten

Mantorptravets VD slutar

I mitten av november slutar Mantorptravets VD Björn Andersson sin tjänst vid banan. Björn Andersson har haft en delad VD-tjänst med 40 procent på Örebrotravet, 40 procent på Mantorptravet och 20 procent på Fornaboda travbana. Orsaken till att Björn Andersson sagt upp sig är att jobbet som travbanechef på tre banor blev för tufft och arbetstiden blev ofta 70 timmar i veckan.

Mantorptravet, som startade sin verksamhet 1965, är idag Sveriges fjärde största bana sett till spelomsättningen. Efter att spelomsättning sjunkit de senaste åren har trenden nu vänt och 2014 års siffror visar så här långt en ökning jämfört med förra året. Sedan 1 maj 2013 har travsällskapet haft en samarbetsavtal om VD-tjänsten med Örebro-travet.

– I och med det samarbetsavtal vi har med Örebros travsällskap om VD-tjänsten, så är inte vi ansvariga för anställningen utan den ligger hos Örebro och vi kan inte göra så mycket åt situationen utan får avvakta den nyrekrytering som just nu pågår. Situationen för svensk travsport gör att travsällskapen idag måste försöka samarbeta vid den här typen av tjänster och vi har varit helt nöjda med konstruktionen och kan bara beklaga att Björn Andersson valt att säga upp sig, säger Jim Kellander, vice ordförande i Östergötlands Travsällskap.

- För Mantorptravets del är det här negativt, då vi upplevt Björn Andersson som en mycket duglig och kompetent VD, som vi haft lätt att samarbeta med och han har fört Mantorptravet framåt, säger Roger Elebring, bankoordinator på Mantorptravet.

Lämnar travsporten

- De flesta travsällskap har stora investeringsbehov i sina anläggningar och banorna behöver göras mer attraktiva så att publiken kommer till banorna och inte bara sitter hemma och ser på travlopp och spelar i dator, säger Björn Andersson och man kan skönja en viss besvikelse i rösten. – Det är ett tufft jobb att vara travbanechef och jag känner att det för min egen del är dags att gå vidare och kommer att helt lämna travsporten. Först och främst ska jag ta en längre ledighet. Sedan får vi se vad det blir i fortsättningen. Inget nytt jobb är klart, men jag kommer att följa händelseutvecklingen inom svenskt trav. Tror att det kommer att bli ännu tuffare för svensk travsport med alla utländska spelbolag, som inte lämnar en krona till travsporten utan bara tar russinet ur kakan, menar Björn Andersson, som tycker lotteriinspektionen borde ingripa mot de utländska spelbolagen. Svensk travsport tappar om stora summor på grund av de utlänska spelbolagen. Pengar som behövs i travsällskapen enligt Björn Andersson.