• Patrik Sikt är mycket nöjd med pilotprojektet som kommer att leda till en bättre äldrevård. Foto: Marie Hedberg

Mångfald räddar vården

Stora framtida utmaningar inom vården kan lösas genom att man anställer nyanlända inom, till exempel, äldreomsorgen. I Motala har man börjat en utbildning till undersköterska samtidigt som man läser svenska. Något som visat sig lyckosamt.

I januari började 18 stycken utrikesfödda personer en arbetsmarknadsutbildning till undersköterska samtidigt som man läser svenska. Motala kommun och verksamhetschefen för äldreomsorgen Patrik Sikt är mycket nöjd med hur detta pilotprojekt fallit ut och vill nu anställa samtliga 18 personer.

Framtida utmaningar

– Det är inte någon hemlighet att vi inom en ganska snar framtid står för väldigt stora utmaningar och då inte minst inom äldreomsorgen där vi har stora pensionsavgångar och därav kommer att behöva anställa personer för att möta upp det vårdbehov vi har inom Motala kommun. Utbildningen är alltså ett pilotprojekt som initierats av Arbetsförmedlingen i Motala. Kursdeltagarna är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och läser svenska samtidigt som yrkesämnena till undersköterska. I utbildningen ingår praktik i Motala kommuns äldreomsorg. Praktiken har slagit så väl ut att kommunen nu är intresserad av att anställa kursdeltagarna och vissa av dem redan under utbildningen. Det innebär inte att kursdeltagarna avbryter sin utbildning, utan att de arbetar extra, till exempel på helger, tills de är klara med utbildningen om cirka ett år.

Mångfald och män

– Vi lägger stor vikt vid mångfald och ser det som en stor fördel att öka språkkompetensen i äldreomsorgen, säger han. Cirka hälften av eleverna är dessutom män, vilket bidrar till att öka antalet män inom äldreomsorgen i Motala, fortsätter Patrik Sikt som är den som tagit initiativ till att anställa undersköterskeeleverna.

– Det är mycket positivt att Motala kommun är intresserad av att anställa våra blivande undersköterskor, säger Maria Kindahl, arbetsförmedlingschef i Motala i ett pressmeddelande För kursdeltagarna är det en fantastisk möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden redan innan de är färdigutbildade.

Ett bristyrke

Undersköterska är ett yrke där efterfrågan på arbetskraft är stor och samtidigt är behovet stort för utrikesfödda att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det var utgångspunkten när utbildningen startade. En satsning som redan har gett resultat ser det ut som.