• Åby får i höst en ny sporthall. Det byggs för fullt och när allt är klart så finns det en plan på 20x40 meter att tillgå plus en hel del andra faciliteter. Foto: Leif Larsson.
  • Den gamla Åbymoskolan har rivits och den här nya ska tas i bruk i höst. Här ska 420 elever i 14 klasser husera. Foto: Leif Larsson.

Många miljoner satsas i Åby

Hultdalskolan renoveras, en helt ny Åbymoskola står klar och en ny sporthall är på gång. Det satsas rejält i Åby just nu.

– Framtida behov i Åby och Jursla tillgodoses, förklarar Bengt Cete (MP), kommunalråd i Norrköpings kommun, varför satsningen görs.

Det är stora pengar som investeras i olika områden runt Norrköping. Totalt omkring 500 miljoner kronor. Bland annat satsas på Dagsbergsskolan på Vikbolandet, på förskolan i Eksund, på ett tillagningskök i Vånga, på Mosstorpsskolan i Skärblacka och på en sporthall i Svärtinge. Pengar för satsningarna är avsatta i den kommunala budgeten.

Mycket av resurserna hamnar i Åby. Av flera skäl.

– Den gamla Åbymoskolan var omodern och förfallen och har rivits. Nu har en ny och modern skola byggts. I höst ska den tas i bruk. Vad gäller sporthallen så är det ett önskemål som funnits länge i Åby. Många idrottar på orten i flera inomhussporter så det behövs en sportanläggning med hög kapacitet, påpekar Bengt Cete.

Sporthall med utbud

Norrköping har en befolkningstillväxt som ger större skatteintäkter och därmed bättre möjligheter till denna satsning. Men den är således även nödvändig.

Även Hultdalskolan rustas upp för många miljoner, i höst är det byggstart för det. Precis bredvid skolan byggs den nya sporthallen som ska vara klar i höst. Den ska även ska serva närbelägna Åbymoskolan. Och ortens idrottsföreningar. Det blir en plan som är 20x40 meter stor med 500 åskådarplatser bredvid. Vidare ska det finnas finnas omklädningsrum, kiosk, servering, klubblokaler och gym.

Nytt äldreboende

I satsningen i Åby ingår även annat.

– Vi planerar även för ett äldreboende med 60 platser som är den vanliga storleken på en sådan enhet. I planerna ingår även ett trygghetsboende. Det här är på detaljplansnivå just nu. År 2016 ska allt vara klart, förtäljer Bengt Cete.

I planerna ingår även bostadsbyggande i både Åby och Jursla. Miljöpartisten påpekar att det är värdefullt att satsningarna blir av.

– Vi har bland annat pekat ut Åby som ett utvecklingsområde i översiktsplanen, klargör Bengt Cete.