• Barbro Mellqvist trivs på nya jobbet. Foto: Patrik Ekström
  • Kommunhust i Söderköping ligger lite utanför det direkta centrumet. Foto: Patrik Ekström

Många företag finns i Söderköping

Sedan drygt fyra månader har Barbro Mellqvist tjänsten som  näringslivssamordnare i Söderköping. Men hon har betydligt längre tid som tjänsteman i kommunen än så och är vad man i dagligt tal kallar för trotjänare.

Söderköpings näringsliv är uppdelat i två stycken huvudriktningar. Dels större arbetsgivare där kommunen är den största och så på mindre en och fåmans företag, företrädesvis inom både besöksnäringen och jordbruksföretag. I kommunen finns det inte mindre än 1 400 företag och detta på en befolkning med dryga 14 000 innevånare. Inte illa alls och något som tyder på att i Söderköping finns det både idéer och framåtanda. De stora företagen som HTC och Luvata samt kommunen, med drygt 700 anställda, är de största arbetsgivarna i kommunen men det finns även andra medelstora företag och arbetsgivare som Glitter och Elektromontage. Men över 70 procent av företagandet sker inom få eller solo-företag. Det är främst jordbruksföretag, drygt 30 procent, som är den dominerande näringsgrenen sedan kommer kunskapsföretag med runt 20 procent och siffran för handel och försäljning är ungefär densamma. När det kommer till bygg och anläggningsföretag så blir siffran runt 10 procent och det är samma siffra för olika typer av tränings och friskvårdsföretag. Näringar kopplade till besöks och turistnäring samt restauranger utgör tillsammans drygt 10 procent och sist och minst är tillverkande fåmansföretag där siffran är så liten som 0.5 procent.

Ny på jobbet

– Jag är ganska ny på den här posten och just nu så lyssnar jag på vad de olika företagen och företagarna har att säga och vilka behov de har och kan tänkas ha i framtiden, menar Barbro Mellqvist då vi ses en dag då Söderköping kanske inte visar sig från sin allra bästa sida utan det är gråväder och snön faller och vi med den som Ulf Lundell sjöng en gång i tiden. Barbro Mellqvist har jobbat inom kultursfären i Söderköping under dryga 15 år. Hon har ett stort engagemang för det medeltida Söderköping men mer om detta i en bredvidstående artikel.

Bra klimat för företagande

– Vi har i grunden ett bra näringslivsklimat i Söderköping, Bolagsverkets statistik över nyföretagandet i Sverige under 2013 visar att Söderköping är bäst i Östergötland med 5,1 företag per 1000 invånare och en positiv utveckling med 1,4 procent . Men vi måste jobba mer på att utveckla samarbetet med företagen. I den senaste rankingen från Svenskt Näringsliv så rasade vi hela 24 platser och ligger nu på 164:e plats. Kommunen bör bli bättre på förbättra bemötande och service till de förtagare som efterfrågar vår hjälp, menar Barbro Mellqvist vidare och menar vidare att man bör ta en diskussion hur man i framtiden ska vara organiserad och vad som är kommunens sak och vad som näringslivet ska sköta själva. Under våren bildas ett Näringslivsråd som, bland annat,  skall diskutera dessa frågor.

Ny förbifart

Närheten till Norrköping är både en välsignelse och en förbannelse kan man tro. Det sker en viss inpendling men det är desto större del som pendlar ut till främst då Norrköping.

– E22.an skär rätt igenom tätorten men en ny förbifart ska börja byggas 2017, säger Barbro Mellqvist avslutningsvis.