Män tar bara ut en femtedel av föräldradagarna

Män i Sverige tar bara ut en femtedel av dagarna med föräldrapenning under barnets två första år. Kvinnor står alltså för fyra av fem dagar.

Nya siffror som Försäkringskassan tagit fram för TCOs räkning visar på stora variationer i landets kommuner, även i Östergötlands län.

I den bästa av världar skulle alla pappor kräva att få ta hälften av föräldraledigheten innan barnet börjar förskolan, och mammor skulle bli bättre på att lämna över ansvaret och dela med sig. Ett jämställt uttag är viktigt för en god relation mellan barn och deras pappor.

Det ojämna uttaget tidigt under föräldraledigheten lägger grunden för framtida deltidsarbete och påverkar kvinnors löner och pensioner negativt.