Lundbergs säljer i Katrineholm

Nu säljer Lundbergs av sina fastigheter i Katrineholm och avtal har tecknats med D. Carnegie & Co. AB om försäljning av samtliga förvaltningsfastigheter på orten. Köparen tillträder fastigheterna den 2 maj 2016. Fastigheterna består av 648 bostäder med tillhörande garage och parkeringsplatser samt cirka 7 300 m2 kommersiell yta. Köpet genomförs i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 532 mnkr vilket överstiger senaste offentliggjord fastighetsvärdering vid utgången av 2015.