Lundbergs köper Gårda

Fastighets AB L E Lundberg har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Gårda 8:2 i Göteborg. Säljare är Platzer Fastigheter AB. Lundbergs har för avsikt att genomföra ett detaljplanearbete med syfte att skapa möjlighet för en större nybyggnation.