Lundbergs köper aktier i Industrivärden

L E Lundbergföretagen AB har idag förvärvat 5 000 000 aktier av serie A i AB Industrivärden. Investeringen uppgår till 845 miljoner kronor. Efter förvärvet innehar Lundbergs 55 000 000 aktier av serie A samt 3 000 000 aktier av serie C. i AB Industrivärden. Innehavet motsvarar 13,4 procent av kapitalet samt 19,4 procent av rösterna.